Achtergrond Bekijk alles →

EIP-Agri

10 juni 2015

Innovatie in POP3

4 augustus 2014

Thumbnail Image

Water in POP3

31 juli 2014

POP3

31 juli 2014

EIP-agri Bekijk alles →

Thumbnail Image Op 11 december 2015 zijn de laatste Plattelands Ontwikkelings Programma’s (POP)  van de EU-lidstaten goedgekeurd. Wat betreft EIP-Agri blijkt dat 106 van de 118 POP’s (landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben meerdere...
Lees meer >>
Thumbnail Image "De toegevoegde waarde in de legpluimveesector komt van de verwerkende bedrijven. De Nederlandse legpluimveehouder verdient te weinig" Dit zegt Noud Janssen, legpluimveehouder. Daarom is een project gestart gericht op het ontwikkelen van...
Lees meer >>
Thumbnail Image “We moeten aaibaar zijn én kwaliteit leveren” zegt Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)’. Hij doet dit in een interview met Achmea, die gesprekken voert met 29 vertegenwoordigers uit de top...
Lees meer >>

Blog Bekijk alles →

Thumbnail Image We zien momenteel vele initiatieven op het gebied van korte afzetketens: lokaal, regionaal, en zelfs ook enkele met nationaal bereik. Van boerderijverkoop en boerenmarkten tot supermarkt- en kratconcepten. Vanuit de overheden wordt met het...
Lees meer >>
Thumbnail Image De winnaars van de Netwerk Platteland fotowedstrijd zijn bekend. Lezers stuurden ons hun mooiste, creatiefste en/of meest bijzondere foto met als thema ‘Mijn Platteland’. We kregen zeer verschillende inzendingen binnen van koeien in...
Lees meer >>
Thumbnail Image Er is behoefte aan goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. “Leader is veel meer dan wegzetten van subsidie, het gaat veel meer om het in gang zetten van een beweging”. Leader mensen zijn echte ‘omdenkers’. En de...
Lees meer >>

Nieuws Bekijk alles →

Thumbnail Image Voor versterking van de regionale economie en het platteland is de komende jaren in Groningen en Drenthe 107,6 miljoen euro beschikbaar. Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 POP3 kunnen agrariërs, samenwerkende...
Lees meer >>
Thumbnail Image De waterkwaliteit in landbouw specifieke wateren in Nederland is aan het verbeteren. De stikstofconcentratie is op ruim 80% van de meetlocaties significant gedaald en de fosforconcentratie op ruim 50% van de locaties. Echter, in de...
Lees meer >>
Thumbnail Image In het Biojournaal is een verslag opgenomen van een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Dit naar aanleiding van het regeringsstandpunt op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'. Tot de deelnemers behoorden onder meer...
Lees meer >>

Leader Bekijk alles →

Thumbnail Image Op dinsdag 15 maart organiseert het Netwerk Platteland in Utrecht een workshop over communicatie binnen LEADER. In het ochtendgedeelte ligt de nadruk op informatie over de Europese richtlijnen voor communicatie. Daarna presenteren we...
Lees meer >>
Thumbnail Image In Finland loopt een initiatief in de regio Zuid Savo om een plattelandsparlement op te zetten voor kinderen. In het project werken lokale autoriteiten, LEADER-groepen, landbouworganisaties en onderwijsinstellingen samen. Zeven...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 16 februari organiseert het Regiebureau POP in samenwerking met Rein Dessers van het European Evaluation Helpdesk for Rural Development een workshop over monitoring en evaluatie voor de LEADER programma’s. Tijdens de workshop...
Lees meer >>

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Thumbnail Image In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie van wonen, leven en welbevinden zolang mogelijk bij ouderen en kwetsbare mensen in het dorp zelf te laten....
Lees meer >>
In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze jongeren,  cliënten bij ‘s Heeren Loo, is dit een leuke dagbesteding. De jongeren bakken ook taart, die ze...
Lees meer >>
De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op hun erf voor natuuronderwijs. Deze school biedt onderwijs en begeleiding aan zeer moeilijk lerende kinderen. De...
Lees meer >>

Achtergrond Bekijk alles →

Doel van innovatie in de landbouw In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn meerdere maatregelen opgenomen gericht op innovatie in de landbouw. Het doel van deze maatregelen is om de concurrentiekracht van de landbouw te...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt agrarisch natuurbeheer in...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie. Doel van EIP is te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen...
Lees meer >>

EIP-agri Bekijk alles →

Thumbnail Image Op 11 december 2015 zijn de laatste Plattelands Ontwikkelings Programma’s (POP)  van de EU-lidstaten goedgekeurd. Wat betreft EIP-Agri blijkt dat 106 van de...
Lees meer >>
Thumbnail Image "De toegevoegde waarde in de legpluimveesector komt van de verwerkende bedrijven. De Nederlandse legpluimveehouder verdient te weinig" Dit zegt Noud Janssen,...
Lees meer >>
Thumbnail Image “We moeten aaibaar zijn én kwaliteit leveren” zegt Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)’. Hij doet dit in een...
Lees meer >>
Thumbnail Image “Hoe zorgen we voor optimale opbouw, uitwisseling en verspreiding van landbouwkennis in Europa ?” Hierover gaat de aanbeveling van de Standing Working...
Lees meer >>

Blog Bekijk alles →

Thumbnail Image We zien momenteel vele initiatieven op het gebied van korte afzetketens: lokaal, regionaal, en zelfs ook enkele met nationaal bereik. Van boerderijverkoop en...
Lees meer >>
Thumbnail Image De winnaars van de Netwerk Platteland fotowedstrijd zijn bekend. Lezers stuurden ons hun mooiste, creatiefste en/of meest bijzondere foto met als thema ‘Mijn...
Lees meer >>
Thumbnail Image Er is behoefte aan goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. “Leader is veel meer dan wegzetten van subsidie, het gaat veel meer om het in gang...
Lees meer >>
Thumbnail Image In het Bio journaal stond onlangs een prachtig interview met Herman en Marianne van de Vreugdehoeve in Zwolle. Zij hebben onder het...
Lees meer >>

Nieuws Bekijk alles →

Thumbnail Image Voor versterking van de regionale economie en het platteland is de komende jaren in Groningen en Drenthe 107,6 miljoen euro beschikbaar. Binnen het Europese...
Lees meer >>
Thumbnail Image De waterkwaliteit in landbouw specifieke wateren in Nederland is aan het verbeteren. De stikstofconcentratie is op ruim 80% van de meetlocaties significant...
Lees meer >>
Thumbnail Image In het Biojournaal is een verslag opgenomen van een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Dit naar aanleiding van het regeringsstandpunt op het...
Lees meer >>
Thumbnail Image Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij...
Lees meer >>

Leader Bekijk alles →

Thumbnail Image Op dinsdag 15 maart organiseert het Netwerk Platteland in Utrecht een workshop over communicatie binnen LEADER. In het ochtendgedeelte ligt de nadruk op...
Lees meer >>
Thumbnail Image In Finland loopt een initiatief in de regio Zuid Savo om een plattelandsparlement op te zetten voor kinderen. In het project werken lokale autoriteiten,...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 16 februari organiseert het Regiebureau POP in samenwerking met Rein Dessers van het European Evaluation Helpdesk for Rural Development een workshop over...
Lees meer >>
Thumbnail Image Er is behoefte aan goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. “Leader is veel meer dan wegzetten van subsidie, het gaat veel meer om het in gang...
Lees meer >>

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Thumbnail Image In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie van wonen, leven en...
Lees meer >>
In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze jongeren,  cliënten bij ‘s...
Lees meer >>

Erve Sanderij

8 juli 2013

De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op hun erf voor natuuronderwijs. Deze...
Lees meer >>
Thumbnail Image

Biomassalland

24 mei 2013

Coöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio Salland. Landeigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs,...
Lees meer >>

Achtergrond Bekijk alles →

EIP-Agri

10 juni 2015

Doel van innovatie in de landbouw In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn meerdere maatregelen opgenomen gericht op innovatie in de landbouw. Het...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van...
Lees meer >>

Innovatie in POP3

4 augustus 2014

► Terug naar thema's POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie....
Lees meer >>
Thumbnail Image

Water in POP3

31 juli 2014

► Terug naar thema's  POP3 In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen. In het POP3 kunnen...
Lees meer >>

EIP-agri Bekijk alles →

Thumbnail Image Op 11 december 2015 zijn de laatste Plattelands Ontwikkelings Programma’s (POP)  van de EU-lidstaten goedgekeurd. Wat betreft EIP-Agri blijkt dat 106 van de...
Lees meer >>
Thumbnail Image "De toegevoegde waarde in de legpluimveesector komt van de verwerkende bedrijven. De Nederlandse legpluimveehouder verdient te weinig" Dit zegt Noud Janssen,...
Lees meer >>
Thumbnail Image “We moeten aaibaar zijn én kwaliteit leveren” zegt Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)’. Hij doet dit in een...
Lees meer >>
Thumbnail Image “Hoe zorgen we voor optimale opbouw, uitwisseling en verspreiding van landbouwkennis in Europa ?” Hierover gaat de aanbeveling van de Standing Working...
Lees meer >>

Blog Bekijk alles →

Thumbnail Image We zien momenteel vele initiatieven op het gebied van korte afzetketens: lokaal, regionaal, en zelfs ook enkele met nationaal bereik. Van boerderijverkoop en...
Lees meer >>
Thumbnail Image De winnaars van de Netwerk Platteland fotowedstrijd zijn bekend. Lezers stuurden ons hun mooiste, creatiefste en/of meest bijzondere foto met als thema ‘Mijn...
Lees meer >>
Thumbnail Image Er is behoefte aan goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. “Leader is veel meer dan wegzetten van subsidie, het gaat veel meer om het in gang...
Lees meer >>
Thumbnail Image In het Bio journaal stond onlangs een prachtig interview met Herman en Marianne van de Vreugdehoeve in Zwolle. Zij hebben onder het...
Lees meer >>

Nieuws Bekijk alles →

Thumbnail Image Voor versterking van de regionale economie en het platteland is de komende jaren in Groningen en Drenthe 107,6 miljoen euro beschikbaar. Binnen het Europese...
Lees meer >>
Thumbnail Image De waterkwaliteit in landbouw specifieke wateren in Nederland is aan het verbeteren. De stikstofconcentratie is op ruim 80% van de meetlocaties significant...
Lees meer >>
Thumbnail Image In het Biojournaal is een verslag opgenomen van een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Dit naar aanleiding van het regeringsstandpunt op het...
Lees meer >>
Thumbnail Image Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij...
Lees meer >>

Leader Bekijk alles →

Thumbnail Image Op dinsdag 15 maart organiseert het Netwerk Platteland in Utrecht een workshop over communicatie binnen LEADER. In het ochtendgedeelte ligt de nadruk op...
Lees meer >>
Thumbnail Image In Finland loopt een initiatief in de regio Zuid Savo om een plattelandsparlement op te zetten voor kinderen. In het project werken lokale autoriteiten,...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 16 februari organiseert het Regiebureau POP in samenwerking met Rein Dessers van het European Evaluation Helpdesk for Rural Development een workshop over...
Lees meer >>
Thumbnail Image Er is behoefte aan goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen. “Leader is veel meer dan wegzetten van subsidie, het gaat veel meer om het in gang...
Lees meer >>

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Thumbnail Image In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie van wonen, leven en...
Lees meer >>
In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze jongeren,  cliënten bij ‘s...
Lees meer >>
De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op hun erf voor natuuronderwijs. Deze...
Lees meer >>
Thumbnail Image Coöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio Salland. Landeigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs,...
Lees meer >>

Achtergrond Bekijk alles →

Doel van innovatie in de landbouw In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn meerdere maatregelen opgenomen gericht op innovatie in de landbouw. Het...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie....
Lees meer >>
Thumbnail Image ► Terug naar thema's  POP3 In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen. In het POP3 kunnen...
Lees meer >>