Achtergrond Bekijk alles →

Innovatie in POP3

4 augustus 2014

Thumbnail Image

Water in POP3

31 juli 2014

POP3

31 juli 2014

Duurzaam Door

26 juni 2014

EIP-agri Bekijk alles →

Thumbnail Image In de afgelopen periode van het POP2 zijn in Nederland een groot aantal praktijknetwerken in de landbouw opgezet. Deze zijn gericht op innovatie en kennisontwikkeling door kennisuitwisseling. Overwegend zijn de resultaten tevredenstellend....
Lees meer >>
Thumbnail Image

Update EIP

, 8 december 2014

Het EIP is een nieuw Europees instrument om innovatie een boost te geven, ook in de landbouw. Van onderop en vanuit de praktijk. Operationele Groepen gaan aan de slag met concrete innovaties en werken toe naar praktische toepassing. Op die...
Lees meer >>

Blog Bekijk alles →

Thumbnail Image Ruim 150 mensen lieten zich op woensdag 15 april informeren over POP3 in het Provinciehuis van ‘s Hertogenbosch. De lat is hoog gelegd; in 2020 wil de provincie bij de meest innovatieve regio’s in Europa horen. Vanaf september tot...
Lees meer >>
Thumbnail Image De serie dorpsinitiatieven van het project “IndeKern” vervolgt dit keer met een dorpsinitiatief uit Vrouwenpolder op het Zeeuwse Walcheren. Het project onderzoekt in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) de...
Lees meer >>
Thumbnail Image Bij het begrip stad en ommeland zal menigeen direct aan Groningen denken. En zeker niet aan Dordt. De stad Groningen en een aantal omliggende landschappen sloot in de 14e eeuw een verbond tegen een gezamenlijke vijand. Het was niet...
Lees meer >>

Nieuws Bekijk alles →

Thumbnail Image ‘Het Platteland Leeft’ wordt georganiseerd door Arie Meulepas en Mark van den Hoven. Zij willen met deze seminar vernieuwende aanpakken van plattelandsontwikkelingen laten zien, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de veerkracht...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 12 maart was op Landgoed Mariënwaerdt het seminar ‘Zo zijn onze manieren’. Dit seminar ging over cultuur en cultuurverandering. De ongeveer vijftig deelnemers hebben met veel aandacht geluisterd naar de bijdragen van Gerda van...
Lees meer >>
Thumbnail Image Het klimaat in Nederland verandert en dat vormt een grote uitdaging voor de landbouw en het leven op het platteland. Voor ieder die met deze uitdaging aan de slag wil vindt u hier ter inspiratie een rapport van de Europese Commissie met...
Lees meer >>

Leader Bekijk alles →

Thumbnail Image Per 20 maart heeft de provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende 5 jaar is 2,1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die samenwerking en burgerparticipatie stimuleren bij de inrichting van...
Lees meer >>
Thumbnail Image Verschillende instellings- en openstellingsbesluiten voor LEADER in POP 3 zijn inmiddels opengesteld. De besluiten van Provincies Drenthe, Groningen, Zuid Holland en Utrecht zijn gepubliceerd op Overheid.nl. U kunt ze hier...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 24 februari heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor vereenvoudiging van het GLB voorgelegd aan de Tweede Kamer. Met betrekking tot het plattelandsbeleid schrijft Dijksma: "Voor wat betreft het plattelandsbeleid...
Lees meer >>

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Thumbnail Image In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie van wonen, leven en welbevinden zolang mogelijk bij ouderen en kwetsbare mensen in het dorp zelf te laten....
Lees meer >>
In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze jongeren,  cliënten bij ‘s Heeren Loo, is dit een leuke dagbesteding. De jongeren bakken ook taart, die ze...
Lees meer >>
De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op hun erf voor natuuronderwijs. Deze school biedt onderwijs en begeleiding aan zeer moeilijk lerende kinderen. De...
Lees meer >>

Achtergrond Bekijk alles →

► Terug naar thema's POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt agrarisch natuurbeheer in...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie. Doel van EIP is te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen...
Lees meer >>
Thumbnail Image ► Terug naar thema's  POP3 In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen. In het POP3 kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die...
Lees meer >>

EIP-agri Bekijk alles →

Thumbnail Image In de afgelopen periode van het POP2 zijn in Nederland een groot aantal praktijknetwerken in de landbouw opgezet. Deze zijn gericht op innovatie en...
Lees meer >>
Thumbnail Image

Update EIP

8 december 2014

Het EIP is een nieuw Europees instrument om innovatie een boost te geven, ook in de landbouw. Van onderop en vanuit de praktijk. Operationele Groepen gaan aan...
Lees meer >>

Blog Bekijk alles →

Thumbnail Image Ruim 150 mensen lieten zich op woensdag 15 april informeren over POP3 in het Provinciehuis van ‘s Hertogenbosch. De lat is hoog gelegd; in 2020 wil de...
Lees meer >>
Thumbnail Image De serie dorpsinitiatieven van het project “IndeKern” vervolgt dit keer met een dorpsinitiatief uit Vrouwenpolder op het Zeeuwse Walcheren. Het project...
Lees meer >>
Thumbnail Image Bij het begrip stad en ommeland zal menigeen direct aan Groningen denken. En zeker niet aan Dordt. De stad Groningen en een aantal omliggende landschappen...
Lees meer >>
Thumbnail Image Kempens Landschap is een Belgische landschapsvereniging die actief is in 65 gemeenten in de provincie Antwerpen. Het is een unieke vereniging die bij haar...
Lees meer >>

Nieuws Bekijk alles →

Thumbnail Image

Het Platteland Leeft!

15 april 2015

‘Het Platteland Leeft’ wordt georganiseerd door Arie Meulepas en Mark van den Hoven. Zij willen met deze seminar vernieuwende aanpakken van...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 12 maart was op Landgoed Mariënwaerdt het seminar ‘Zo zijn onze manieren’. Dit seminar ging over cultuur en cultuurverandering. De ongeveer vijftig...
Lees meer >>
Thumbnail Image Het klimaat in Nederland verandert en dat vormt een grote uitdaging voor de landbouw en het leven op het platteland. Voor ieder die met deze uitdaging aan de...
Lees meer >>
Thumbnail Image Voor innovatie en duurzaamheid. Zo heet de startbijeenkomst voor POP3 in Noord-Brabant op woensdagmiddag 15 april. POP3 staat voor het derde...
Lees meer >>

Leader Bekijk alles →

Thumbnail Image Per 20 maart heeft de provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende 5 jaar is 2,1 miljoen euro beschikbaar voor...
Lees meer >>
Thumbnail Image Verschillende instellings- en openstellingsbesluiten voor LEADER in POP 3 zijn inmiddels opengesteld. De besluiten van Provincies Drenthe, Groningen, Zuid...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 24 februari heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor vereenvoudiging van het GLB voorgelegd aan de Tweede Kamer. Met betrekking tot...
Lees meer >>
Thumbnail Image Vandaag is het Nederlandse POP 2014-2020 goedgekeurd door de Europese Commissie, samen met 17 andere POP-programma's van Europese lidstaten. De andere...
Lees meer >>

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Thumbnail Image In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie van wonen, leven en...
Lees meer >>
In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze jongeren,  cliënten bij ‘s...
Lees meer >>

Erve Sanderij

8 juli 2013

De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op hun erf voor natuuronderwijs. Deze...
Lees meer >>
Thumbnail Image

Biomassalland

24 mei 2013

Coöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio Salland. Landeigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs,...
Lees meer >>

Achtergrond Bekijk alles →

► Terug naar thema's POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van...
Lees meer >>

Innovatie in POP3

4 augustus 2014

► Terug naar thema's POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie....
Lees meer >>
Thumbnail Image

Water in POP3

31 juli 2014

► Terug naar thema's  POP3 In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen. In het POP3 kunnen...
Lees meer >>

POP3

31 juli 2014

In POP3 (2015-2020) staan de volgende thema’s centraal: Innovatie EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een...
Lees meer >>

EIP-agri Bekijk alles →

Thumbnail Image In de afgelopen periode van het POP2 zijn in Nederland een groot aantal praktijknetwerken in de landbouw opgezet. Deze zijn gericht op innovatie en...
Lees meer >>
Thumbnail Image

Update EIP

, 8 december 2014

Het EIP is een nieuw Europees instrument om innovatie een boost te geven, ook in de landbouw. Van onderop en vanuit de praktijk. Operationele Groepen gaan aan...
Lees meer >>

Blog Bekijk alles →

Thumbnail Image Ruim 150 mensen lieten zich op woensdag 15 april informeren over POP3 in het Provinciehuis van ‘s Hertogenbosch. De lat is hoog gelegd; in 2020 wil de...
Lees meer >>
Thumbnail Image De serie dorpsinitiatieven van het project “IndeKern” vervolgt dit keer met een dorpsinitiatief uit Vrouwenpolder op het Zeeuwse Walcheren. Het project...
Lees meer >>
Thumbnail Image Bij het begrip stad en ommeland zal menigeen direct aan Groningen denken. En zeker niet aan Dordt. De stad Groningen en een aantal omliggende landschappen...
Lees meer >>
Thumbnail Image Kempens Landschap is een Belgische landschapsvereniging die actief is in 65 gemeenten in de provincie Antwerpen. Het is een unieke vereniging die bij haar...
Lees meer >>

Nieuws Bekijk alles →

Thumbnail Image ‘Het Platteland Leeft’ wordt georganiseerd door Arie Meulepas en Mark van den Hoven. Zij willen met deze seminar vernieuwende aanpakken van...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 12 maart was op Landgoed Mariënwaerdt het seminar ‘Zo zijn onze manieren’. Dit seminar ging over cultuur en cultuurverandering. De ongeveer vijftig...
Lees meer >>
Thumbnail Image Het klimaat in Nederland verandert en dat vormt een grote uitdaging voor de landbouw en het leven op het platteland. Voor ieder die met deze uitdaging aan de...
Lees meer >>
Thumbnail Image Voor innovatie en duurzaamheid. Zo heet de startbijeenkomst voor POP3 in Noord-Brabant op woensdagmiddag 15 april. POP3 staat voor het derde...
Lees meer >>

Leader Bekijk alles →

Thumbnail Image Per 20 maart heeft de provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende 5 jaar is 2,1 miljoen euro beschikbaar voor...
Lees meer >>
Thumbnail Image Verschillende instellings- en openstellingsbesluiten voor LEADER in POP 3 zijn inmiddels opengesteld. De besluiten van Provincies Drenthe, Groningen, Zuid...
Lees meer >>
Thumbnail Image Op 24 februari heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor vereenvoudiging van het GLB voorgelegd aan de Tweede Kamer. Met betrekking tot...
Lees meer >>
Thumbnail Image Vandaag is het Nederlandse POP 2014-2020 goedgekeurd door de Europese Commissie, samen met 17 andere POP-programma's van Europese lidstaten. De andere...
Lees meer >>

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Thumbnail Image In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie van wonen, leven en...
Lees meer >>
In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze jongeren,  cliënten bij ‘s...
Lees meer >>
De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op hun erf voor natuuronderwijs. Deze...
Lees meer >>
Thumbnail Image Coöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio Salland. Landeigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs,...
Lees meer >>

Achtergrond Bekijk alles →

► Terug naar thema's POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van...
Lees meer >>
► Terug naar thema's POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie....
Lees meer >>
Thumbnail Image ► Terug naar thema's  POP3 In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen. In het POP3 kunnen...
Lees meer >>

POP3

, 31 juli 2014

In POP3 (2015-2020) staan de volgende thema’s centraal: Innovatie EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een...
Lees meer >>