Coöperaties

    Print       Email

Coöperaties| Thema’s | Rechtsvorm | Goede voorbeelden | Platforms | Uitdagingen Rol Netwerk Platteland

Op het platteland ontstaan steeds meer initiatieven vanuit bewoners die op een ondernemende manier zelf aan het werk willen in hun dorp of buurt. Zij willen zelf zaken oppakken en niet meer wachten op overheden. De coöperatie is een mooie rechtsvorm om zo’n gezamenlijke onderneming in onder te brengen.

Coöperaties passen in de trend van bewoners die meer zelf willen gaan organiseren, dicht bij huis, vanuit eigen initiatief.  Bijvoorbeeld omdat ze tegen grenzen aanlopen omdat de gangbare systemen van bijvoorbeeld zorg of energie niet voldoen aan hun wensen en behoeftes. Of omdat ze samen willen investeren in het creëren en behouden van voorzieningen.

De coöperatie biedt kansen als nieuwe vorm van samenwerking én als financieringsmodel op het platteland. Dit dossier gaat over de coöperaties vanuit maatschappelijk initiatief: initiatieven van ondernemende bewoners met een maatschappelijke doelstelling voor dorp, wijk of buurt, rond verschillende thema’s zoals zorg, energie of voorzieningen in dorpen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*