Gebieden

    Print       Email

Betreffende de verschillende organisatorische indelingen van Nederland in gebieden zijn er de volgende pagina’s binnen de website:

Gebiedsprocessen
Hier vindt u informatie over het onderzoeksprogramma ‘ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) en gebiedsprocessen’ en links naar verschillende rapporten betreffende het ILG en gebiedsprocessen.

Plattelandsbestuurlijke kaart
Er zijn veel commissies en groepen actief in het landelijk gebied. Via de plattelandsbestuurlijke  kaart  proberen we een compleet overzicht aan te reiken van de verschillende regionale commissies per provincie.

LEADER
In LEADER-gebieden, plattelandsgebieden die door de provincies worden aangewezen, denken bewoners mee over de ontwikkeling van hun gebied. Hier vindt u meer informatie over deze LEADER-gebieden.