LEADER

    Print       Email

LEADER | Manifest Plattelandsgebieden | Nieuws, achtergronden, rapporten

In LEADER-gebieden, plattelandsgebieden die door de provincies worden aangewezen, denken bewoners mee over de ontwikkeling van hun gebied.

Werkwijze

De Plaatselijke Groep (PG), een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, schrijft een eigen ontwikkelingsvisie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen. Daarbij geldt een eis van 50% cofinanciering door gemeente of provincie.

Gebieden

Voor de periode 2007 – 2013 zijn 30 LEADER-gebieden aangewezen.

Klik op gebieden in de kaart voor meer informatie per gebied.

Contactgegevens LEADER-gebieden

 Download overzicht van contactpersonen en -gegevens (xls)

Brabantse Leadergebieden

Naast de 31 landelijke Leadergebieden zijn er tevens zes Brabantse provinciale Leadergebieden.
Download overzicht van alle Brabantse gebieden (pdf)

Historie

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. LEADER begon in 1990 als een zogenaamd Communautair Initiatief, waarmee Europa zonder tussenkomst van nationale overheden lokale en regionale initiatieven financiert. Leader 1 draaide alleen in Friesland. Tijdens Leader 2 en Leader+ waren er ongeveer dertig Plaatselijke Groepen actief. In 2007 werd LEADER ‘gemainstreamd’ met POP2. Brussel bedoelde daarmee dat de werkwijze niet op zichzelf staat, maar relevant is voor allerlei programma’s voor gebiedsontwikkeling.

Samenwerking

Samenwerking is één van de meest belangrijke manieren om de doelstellingen binnen POP2 te behalen.
► Meer over samenwerking binnen Leader 

Partner Search

Het European Network for Rural Development houdt een overzicht bij van recente oproepen van Leadergroepen uit binnen- en buitenland, die op zoek zijn naar een samenwerkingspartner rond een bepaald thema.
►  Naar Partner Search ENRD