Noordwest Friesland

    Print       Email

Gebied

Noordwest Friesland

Gebiedskader 2007-2013

Contact

Dhr. Ger Bosklopper

Gebiedsplan

Download gebiedsplan
Website

Projectenbrochure 2012

Ontwikkelingsthema’s

– Ruimtelijke kwaliteit;
– leefbaarheid in de dorpen en op het platteland;
– versterken plattelandseconomie en micro-ondernemingen;
– stimuleren MKB, netwerken en samenwerkingsverbanden;
– water;
– duurzame landbouw en energie;
– landschap en cultuurhistorie;
– recreatie en toerisme

Samenwerkingthema’s

– komen tot interregionale samenwerking met de Kop van Noord Holland rond de Afsluitdijk;
– continueren/ versterken van het concept Waddenproducten langs de Waddenschil.
– opzetten van de samenwerking met Panevezys(Litouwen), voortbouwend op de bestaande landbouwsamenwerking vanuit Het Bildt;
– stimuleren handelsbetrekkingen vanuit Harlingen/ Westergozone, m.n. langs de Noordzee- en Oostzeekust, voortbouwend op de North Sea Business Regatta.
– Demografische krimp

Terug naar de Leaderkaart


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*