Zuidoost Friesland

    Print       Email

Gebied

Zuidoost Friesland
Gebiedskader 2007-2013

Contact

Age Kramer

Gebiedsplan

Download
Website
Projectenbrochure 2012

Ontwikkelingsthema’s

– behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur;
– duurzame landbouw met concurrentiekracht;
– optimaal waterbeheer
– verbetering milieukwaliteit;
– behoud en versterking landschappelijke kwaliteit;
– verder ontwikkelen van recreatie en toerisme als economische pijler
– leefbaarheid, zorg en welzijn, aantrekkelijk woongebied;
– stimuleren van culturele activiteiten en versterken en behouden van cultureel erfgoed.

Terug naar de Leaderkaart


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*