Zuidoost Friesland

    Print       Email

Gebied

Zuidoost Friesland
Gebiedskader 2007-2013

Contact

Age Kramer

Gebiedsplan

Download
Website
Projectenbrochure 2012

Ontwikkelingsthema’s

- behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur;
- duurzame landbouw met concurrentiekracht;
- optimaal waterbeheer
- verbetering milieukwaliteit;
- behoud en versterking landschappelijke kwaliteit;
- verder ontwikkelen van recreatie en toerisme als economische pijler
- leefbaarheid, zorg en welzijn, aantrekkelijk woongebied;
- stimuleren van culturele activiteiten en versterken en behouden van cultureel erfgoed.

Terug naar de Leaderkaart


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>