Drenthe

    Print       Email

Voor de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma is Drenthe in vijf gebieden verdeeld, met ieder een gebiedscommissie (publiek privaat, gedeputeerde is voorzitter) en gebiedscoördinator.

Gebied en Organisatie

► NW Drenthe
Onderdeel is herinrichting Peize waarin deelnemen: bewoners, landbouw, DLG, provincie, Natuurmonumenten, SBB, Waterschap Noorderzijlvest, gemeenten en Kadaster.
Drentsche Aa
Gebiedscommissie is tevens Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
De Hunze
Onderdeel is stuurgroep Agenda voor de veenkoloniën, waarin 9 Drentse en Groningse gemeenten, 2 waterschappen en 2 provincies samenwerken.
ZO Drenthe
Ook gebied van Agenda voor de Veenkoloniën.
ZW Drenthe
Concrete projecten: Oude Diep en Samen over de Reest.

Nationaal Park

Drents-Friese Wold
Overlegorgaan publiek privaat: SBB, Maatschappij van Weldadigheid, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, eigenaren, landbouw, provincies, gemeenten, recreatieschap Drenthe, waterschap Reest en Wieden, recreatieondernemers en IVN consulentschap Drenthe.
Dwingelderveld
Overlegorgaan publiek privaat: SBB, Natuurmonumenten, particuliere eigenaren, landbouw, provincie Drenthe, gemeente Westerveld, recreatieschap Drenthe, waterschap Reest en Wieden, Ministerie van LNV, recreatieondernemers en IVN.

Nationaal Landschap

Drentsche Aa
Overlegorgaan: publiek privaat


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*