Overijssel

    Print       Email

De provincie Overijssel werkt sinds 1 mei 2004 samen met gemeenten en waterschappen aan gebiedsgericht werken. Overijssel is ingedeeld in acht gebieden; vijf landelijke en drie stedelijke gebieden. Alle gebieden in Overijssel hebben een gebiedsmakelaar. De taak van de gebiedsmakelaar is stimuleren, coördineren en promoten van plattelandsontwikkeling. Bestuurlijk gebiedsoverleg alleen met publieke partijen.

Gebied en Organisatie

Noordwest Overijssel
Gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Locale Actiegroep. Is ook LEADER gebied
Noordoost Overijssel
Noordoost-Overijssel kan in drie gebieden of onderdelen opgesplitst worden: Het Reestdal, het Vecht-Regge gebied en reconstructiegebied.
Salland
Het gebied wordt gevormd door de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe. Is LEADER en reconstructiegebied. Lokale Actiegroep.
Noordoost Twente
Bestaat uit de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. Locale Actiegroep. Is ook LEADER gebied
Zuidwest Twente
Is tevens Reconstructiegebied.

Nationaal Park

De Weerribben en De Wieden
Sinds januari 2007 ‘in oprichting’. Overlegorgaan is publiek privaat: eigenaren, beheerders, provincie, gemeente, riettelers en recreatie.
De Sallandse Heuvelrug
Overlegorgaan is publiek privaat: eigenaren en beheerders, provincie, gemeente, het waterwinbedrijf en recreatieondernemers.

Nationaal Landschap

IJsseldelta
Bestuurlijk kernteam (gedeputeerde, 3 gemeenten en waterschap), uitvoerend programmateam en adviesraad van vertegenwoordigers van 25 organisaties.
Noordoost-Twente
Bestuurlijk Gebiedsoverleg (provincie, Waterschap Regge & Dinkel en 4 gemeenten), projectteam, maatschappelijke belangengroepen en burgerparticipatie.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*