Utrecht

    Print       Email

De provincie Utrecht heeft 7 (publiek private) gebiedscommissies voor de invulling van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Elk gebied heeft een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschappen en diverse organisaties, een eigen gebiedsprogramma en programmabureau. Lees verder >

Gebiedscommissie

Utrechtse Heuvelrug
Kromme Rijn
Utrechtse Vecht en Weiden
► Stad-Land Utrecht
De Utrechtse Waarden
De Venen
Eemland / Gelderse Vallei

Nationaal Park

Utrechtse Heuvelrug
Overlegorgaan: 27 landgoederen, vertegenwoordigd door 3 leden; SBB, Het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, provincie Utrecht, gemeenten, recreatieschap, waterschappen,  GLTO, Recron, natuur- en milieuorganisaties. Zie website.

Nationaal Landschap

Arkemheen Eemland
Stuurgroep Nationaal Landschap Arkemheen. Betrokken partijen: Agrarische natuurvereniging Ark- en Eemlandschap, Stichting Behoud de Eemvallei, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsfonds Eem en Vallei, Natuureducatie, Landschapsbeheer Utrecht, Landschapsbeheer Gelderland, Waterschap Vallei & Eem, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Utrecht Toerisme en Recreatie, Stichting tussen Vecht en Eem, Trefpunt Pacht Duurzame Landbouw
Groene Hart
Bestuurlijke commissie Groene Hart


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*