Zeeland

    Print       Email

Provincie Zeeland Vitaal Platteland
Bestuurlijk Consortium met vertegenwoordigers van de Zeeuwse organisaties van landbouw, natuur en landschap, recreatie, bedrijfsleven, verwerkende industrie, gemeenten, waterschappen en de Provincie Zeeland. De Dienst Landelijk Gebied is adviseur van het consortium.

Gebiedscommissie

West Zeeuwsch-Vlaanderen
Publiek-privaat: overheden en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk en in overleg met de bevolking is het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal (2004) gemaakt.

Nationaal Park

► Oosterschelde
Publiek privaat Overlegorgaan. Voor deelnemers, zie website

Nationaal Landschap

► Zuidwest-Zeeland
Naast gezamenlijke visie heeft ieder deelgebied (Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen) een regionaal bestuurlijk overleg.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*