Netwerk Platteland

    Print       Email

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren. 

Daarnaast signaleren we nieuwe en kansrijke initiatieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang, voor leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in hun werk voor het landelijk gebied.

Netwerk Platteland is actief voor het platteland in al haar facetten: niet alleen LEADER-groepen en verbredingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook productielandbouw en landschapsbeheer.

Netwerkteam

Netwerk Platteland is in de periode van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2009-2013 POP2 opgericht. Vanaf het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt de vormgeving van het Netwerk Platteland verzorgt de Netwerk Support Unit van het Regiebureau POP.

Onder POP2 (tot 2015) heeft een netwerkteam van medewerkers van ETC Adviesgroep Nederland, CLM Onderzoek en Advies, Communicatiebureau de Lynx, Aequator Groen en Ruimte en Movisie het netwerk ondersteund. Deze taak ligt nu dus bij de Netwerk Support Unit.

Eén van de groepen die actief is binnen het Netwerk Platteland is bijvoorbeeld ‘Netwerkers Platteland’. Dit is een groep professionals die met elkaar activiteiten organiseren. De groep komt regelmatig bij elkaar. Meer weten over de Netwerkers Platteland neem dan contact op met Marieke Leentvaar of Marga de Jong.

en gevarieerd gezelschap van professionals
In de periode tussen het oude Netwerk Platteland uit de periode 2007 – 2013 en de nieuw in te stellen organisatie voor de ondersteuning bij POP3 heeft een gevarieerd gezelschap van professionals zich georganiseerd onder de naam Netwerkers Platteland. – See more at: http://www.netwerkplatteland.nl/netwerkers-platteland-als-natuurlijke-opvolging-netwerk-platteland/#sthash.d2j2Tf1a.dpuf
In de periode tussen het oude Netwerk Platteland uit de periode 2007 – 2013 en de nieuw in te stellen organisatie voor de ondersteuning bij POP3 heeft een gevarieerd gezelschap van professionals zich georganiseerd onder de naam Netwerkers Platteland. – See more at: http://www.netwerkplatteland.nl/netwerkers-platteland-als-natuurlijke-opvolging-netwerk-platteland/#sthash.d2j2Tf1a.dpuf

Contact

Regiebureau POP
Netwerk Support Unit
Postbus 2755
3500 GT UTRECHT

T: 030 – 275 6909
E:
info@netwerkplatteland.nl