Netwerk Platteland

    Print       Email

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren. 

Daarnaast signaleren we nieuwe en kansrijke initiatieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang, voor leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in hun werk voor het landelijk gebied.

Netwerk Platteland is actief voor het platteland in al haar facetten: niet alleen LEADER-groepen en verbredingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook productielandbouw en landschapsbeheer.

Netwerk Platteland was actief van 2009-2013. In 2014 en begin 2015 actualiseren we de website en versturen we een maandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Bezoekadres
Kastanjelaan 5,  3833 AN  Leusden

Postadres
Netwerk Platteland, Postbus 64,  3830 AB  Leusden
T: 033 – 432 60 00
E:
info@netwerkplatteland.nl

Netwerk Platteland wordt in 2014 gefaciliteerd door ETC en Communicatiebureau de Lynx, in opdracht van het ministerie van EZ, de 12 provincies en de EC.