Organisatie

    Print       Email

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren. 

Daarnaast signaleren we nieuwe en kansrijke initiatieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang, voor leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in hun werk voor het landelijk gebied.

Netwerk Platteland is actief voor het platteland in al haar facetten: niet alleen LEADER-groepen en verbredingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook productielandbouw en landschapsbeheer.

Netwerk Platteland was actief van 2009-2013. In 2014 actualiseren we de website en versturen we een maandelijkse nieuwsbrief.

Vanaf 2015 zal het Regiebureau POP  het nieuwe Netwerk Platteland vormgeven. Onder de naam Netwerkers Platteland heeft zich een groep professionals georganiseerd die een aantal taken wil voortzetten: zorgen dat je elkaar weet te vinden en activiteiten organiseren.

en gevarieerd gezelschap van professionals
In de periode tussen het oude Netwerk Platteland uit de periode 2007 – 2013 en de nieuw in te stellen organisatie voor de ondersteuning bij POP3 heeft een gevarieerd gezelschap van professionals zich georganiseerd onder de naam Netwerkers Platteland. – See more at: http://www.netwerkplatteland.nl/netwerkers-platteland-als-natuurlijke-opvolging-netwerk-platteland/#sthash.d2j2Tf1a.dpuf
In de periode tussen het oude Netwerk Platteland uit de periode 2007 – 2013 en de nieuw in te stellen organisatie voor de ondersteuning bij POP3 heeft een gevarieerd gezelschap van professionals zich georganiseerd onder de naam Netwerkers Platteland. – See more at: http://www.netwerkplatteland.nl/netwerkers-platteland-als-natuurlijke-opvolging-netwerk-platteland/#sthash.d2j2Tf1a.dpuf

Contact

Bezoekadres
Kastanjelaan 5,  3833 AN  Leusden

Postadres
Netwerk Platteland, Postbus 64,  3830 AB Leusden
T: 033 – 432 60 00
E:
info@netwerkplatteland.nl

Netwerk Platteland wordt in 2014 gefaciliteerd door ETC en Communicatiebureau de Lynx, in opdracht van het ministerie van EZ, de 12 provincies en de EC.