Organisatie

    Print       Email

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren. 

Daarnaast signaleren we nieuwe en kansrijke initiatieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang, voor leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in hun werk voor het landelijk gebied.

Netwerk Platteland is actief voor het platteland in al haar facetten: niet alleen LEADER-groepen en verbredingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook productielandbouw en landschapsbeheer.

Netwerk Support Unit

Het Netwerk Platteland ondersteunt en stimuleert plattelandsontwikkeling via het uitwisselen van informatie, ideeën en goede praktijken. Het is voor iedereen die woont, werkt of belangstelling heeft in het landelijke Nederland. Het Netwerk Platteland wordt ondersteund door de Netwerk Support Unit.

Contact

Regiebureau POP
Netwerk Support Unit
Postbus 2755
3500 GT UTRECHT

T: 030 – 275 6909
E:
info@netwerkplatteland.nl