Transnational Cooperation

    Print       Email

► Terug naar overzichtspagina LEADER

Samenwerking staat bij de LEADER-aanpak centraal, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Netwerk Platteland wil graag ondersteunen bij het tot stand brengen van verschillende manieren van samenwerking. In dit dossier vindt u informatie over hoe wij dat doen.

Europese Netwerken

Voor het opzetten van een samenwerkingsproject en wat daar bij komt kijken, verwijzen we u naar de TNC Guide van het ENRD (European Network for Rural Development). Deze guide gaat in op alle facetten van Transnational Cooperation.
Transnational Cooperation Guide

Daarnaast vindt u op de LEADER gateway van het ENRD de contactgegevens van alle nationale netwerken, een overzicht van alle LEADER gropen in Europa, een cooperation offers database en een overzicht van procedures en regelgeving in de verschillende lidstaten.

Ondersteuning door Netwerk Platteland

Netwerk Platteland in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied een leidraad opgesteld om LEADER groepen op weg te helpen met het opzetten van samenwerkingsprojecten. Deze is specifiek gericht op de Nederlandse context.
► Leidraad Transnationale Samenwerking LEADER

Netwerk Platteland kan ondersteunen bij het zoeken van partners, nationaal en internationaal. Neem contact op met Netwerk Platteland, zodat wij in overleg uw oproep kunnen plaatsen en u kunnen helpen met zoeken naar partners en mogelijkheden.
Contact

Internationale oproepen van LEADER-groepen

Op de website van het European Network for Rural Development (ENRD) vindt u een overzicht van internationale oproepen tot samenwerking. Ook kunt u hier een ‘LEADER Cooperation Guide’ downloaden.
► Cooperation offers EN RD

Blog

U kunt zelf een oproep doen via de blog van Netwerk Platteland.
Blog