Nieuwe Nederlanders

    Print       Email

Nieuwe Nederlanders | Uitgebreid | Contact en downloads | Kansen, knelpunten en conclusies

Hoe laat je stedelingen die nu niet of nauwelijks buiten de stad komen kennismaken met het platteland? Deze vraag stond centraal in het project ‘Meer kleur in groen buitengebied’, dat Netwerk Platteland van april 2009 tot december 2010 heeft uitgevoerd.

Doel

Het doel van dit project is om stedelingen die nu niet of nauwelijks op het platteland komen, met name nieuwe Nederlanders, te laten kennismaken met het platteland en op basis daarvan hun potentiële vraag naar producten en diensten helder krijgen.

Uitwisselen en stimuleren

In het project brachten we partijen uit de stad én van het platteland samen om  ervaringen uit te wisselen en om initiatieven te stimuleren om Nieuwe Nederlanders te laten kennismaken met het platteland. Daarbij richtten we ons niet op activiteiten exclusief voor Nieuwe Nederlanders, maar besteedden we wel bijzondere aandacht aan hun netwerken en communicatiekanalen.

Uitvoering

Het project werd uitgevoerd door CLM en Movisie, beide partners in Netwerk Platteland, met financiering van het ministerie van LNV (het huidige EL&I).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*