Loading...
U bent hier:  Home  >  Landbouw en Maatschappij  >  Artikel

Peelgroepen: ‘Slotverklaring Brabantberaad mist stevig slot’

Door   /  18 februari 2013  /  Landbouw en Maatschappij  /  Geen Reacties
Trefwoorden: ,

    Print       Email

De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel zijn allerminst onder de indruk van de slotverklaring die onlangs is opgesteld tijdens het ‘Brabantberaad zorgvuldige veehouderij’ in Sint-Michielsgestel. Volgens de Peelgroepen wordt er een palet aan groene en duurzame woorden gebruikt, maar als je goed leest is het weer ‘business as usual’. Wat ten enenmale ontbreekt is een stevig slot op de muur om verdere uitbreiding en concentratie van de veehouderij te voorkomen.

In de slotverklaring staat dat bestaand beleid en regelgeving gehandhaafd blijven tot de nieuwe aanpak zich bewezen heeft en is ingevoerd. Dat betekent dat bestaande uitbreidingsmogelijkheden van stallen en dieren gewoon doorgaan. Hierdoor kan ook de melkveehouderij verder groeien naar een, net als bij varkens en kippen, intensieve veehouderij. Daar bovenop komt nog het wegvallen van de melkquotering in 2015 en de mogelijke afschaffing van het landelijk systeem van dierrechten.

Groei veestapel

Uit de slottekst blijkt verder dat er op bedrijfsniveau naar allerlei uitvluchten is gezocht om veebedrijven te laten groeien tot of boven een bouwblok van 1,5 hectare. Dit zou dan volgens een maatlat moeten gebeuren. Ook zouden uitbreidingen boven 1,5 hectare mogelijk moeten zijn om bijzondere knelpunten op te lossen of voor landschappelijke inpassing, omdat in het bouwblok geen rekening is gehouden met de aanleg van erfbeplanting. De vraag of er überhaupt nog ruimte is voor de huidige veestapel wordt niet gesteld. Feit is dat de varkensstapel in de Peelregio sinds 2002 met één miljoen dieren is toegenomen, terwijl daar helemaal géén ruimte voor is.

Geen garanties

Desondanks spreekt de provincie Brabant van ‘extra ontwikkelruimte’. Die zou volgens de slotverklaring ‘geclausuleerd’ gekoppeld moeten worden aan ruimte op gebiedsniveau. Aan de ene kant wordt beloofd dat de overbelasting moet verminderen ‘voor alle aspecten die samenhangen met de veehouderij’, terwijl aan de andere kant er ‘geen garanties gegeven kunnen worden’. Sterker nog: veel verder dan ‘zorgvuldig monitoren’ en ‘zo nodig interventies voorstellen’ komt de slotverklaring niet. De praktijk heeft uitgewezen dat van die slappe uitspraken weinig te verwachten valt. Zo wordt de handhaving van de Natuurbeschermingswet momenteel door de provincie terzijde geschoven met het argument dat de wet ‘onuitvoerbaar’ zou zijn.

Concrete maatregelen

De Peelgroepen missen in de slotverklaring concrete maatregelen om de al decennia voortslepende milieuvervuiling door de intensieve veehouderij structureel aan te pakken. De aanname dat ‘verscherpte regelgeving op het gebied van mestverwerking en antibioticagebruik zal leiden tot afname van het aantal dieren’ delen wij niet. Het is eerder omgekeerd. Mestverwerking (wat absoluut géén duurzame oplossing is) zal leiden tot verdere schaalvergroting, nog meer dieren en toename van de infectiedruk in de Peel. Is één Q-koortsuitbraak niet voldoende?

Slot op de muur

Om verdere aantasting van milieu en leefbaarheid te voorkomen, dient Provinciale Staten op zeer korte termijn het ‘slot op de muur’ te zetten, zodat de veehouderij in de Peel niet verder kan uitbreiden. De veesector dient de transitie naar een ‘verantwoorde veehouderij’ dus serieus op te pakken door te gaan produceren naar draagkracht van milieu en omgeving. Anders heeft zij geen toekomst meer in Brabant.

 

Namens de gezamenlijke Peelgroepen,

Jan van Hoof (Mens, Dier & Peel) en Wim Verbruggen (Milieuvereniging Land van Cuijk).
Meer informatie: www.knakdeworst.nl

NP brabant_leefbaar_minder_beesten_350

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*