Loading...
U bent hier:  Home  >  Stad-Land relaties  >  Artikel

Praktijkkring Stad-Land relaties

Door   /  8 juni 2012  /  Stad-Land relaties  /  Geen Reacties
Trefwoorden: , ,

    Print       Email

Praktijkkring Stad-Land | Praktijkkring Stad-Land relaties | Inspirerende voorbeelden | Stedennetwerk Stadslandbouw 2.0

In 2008 en 2009 organiseerde Netwerk Platteland een praktijkkring of Community of Practice (CoP) met als motto en uitgangspunt: een welvarender platteland begint in de stad. Doel van de praktijkkring is om pioniers en ervaringsdeskundigen bij elkaar te brengen die zich bezig houden met stad-landrelaties vanuit een stedelijke vraag. Deze praktijkkring werd in september 2009 afgesloten.

Doelen van de praktijkkring

Initiatieven vanuit de stad, die werken aan de band tussen stad en platteland, versterken.

Verhelderen van de stedelijke vraag naar landbouw en platteland: waarom willen stedelingen zich eigenlijk inspannen voor een betekenisvollere relatie? Over welke doelgroepen hebben we het?

Vergroten van de zichtbaarheid van stadse initiatieven en de motivatie van stedelingen om zich hiervoor in te zetten.

Thema’s

  • Bestuurlijke inbedding van stad-land initiatieven
  • Businessmodellen om projecten economisch zelfdragend te maken
  • Stadslandbouw in RO en gebiedsontwikkeling
  • Articulatie van de stedelijke vraag

Werkwijze

In het kader van de praktijkkring werden vijf bijeenkomsten georganiseerd, met telkens tussen de 20 en 30 deelnemers. In elke bijeenkomst stond een stedelijk initiatief centraal, met daarbij een specifieke vraag vanuit dit initiatief. Deelnemers deelden hun ervaringen en reflecteerden vanuit hun kennis en achtergrond op dit vraagstuk: hoe werkt het, of waarom werkt het niet zoals we het tot nu toe gedaan hebben, welke aanpak is als alternatief of als vervolg denkbaar.

In de laatste bijeenkomst hebben we nagedacht over vervolgstappen en over aanbevelingen voor beleid.

Op 21 september 2009 hebben we de aanbevelingen van deze praktijkkring overhandigd aan minister Verburg, tijdens het symposium Middag van de SLA (Stad-Land Arrangementen). Die middag is ook een film vertoont die een drietal gedreven deelnemers in beeld brengt.
Bekijk film

Doelgroep

Stedelijke organisaties die zich inzetten voor nieuwe relaties tussen stad en plattelandEen mix van overheden (gemeentelijke afdelingen voor Ruimtelijke Ordening, Welzijn), stadse ondernemers en organisaties voor regionale vermarkting, en maatschappelijke of burgerorganisaties. De praktijkkring leidt tot inspirerende ontmoetingen tussen overheden en private partijen, professionals en vrijwilligers.

Deelnemers

De deelnemers kwamen uit Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Tilburg, Wageningen, Amersfoort, Den Haag en Leiden. Om de beurt kwamen we bij elkaar op bezoek, in totaal vijf keer. In elke stad (Utrecht, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) stond een concrete vraag van de ontvangende organisatie op de agenda. Het scherp formuleren van deze vraag schiep vaak al ruimte om het initiatief verder te helpen. De deelnemers konden veel inspiratie putten uit deze bijeenkomsten en het versterkte de initiatieven, intern en vaak ook naar buiten, bijvoorbeeld richting de gemeente waar men opereert.

Stichting Van de Boer en Eetbaar Rotterdam (Rotterdam)
De landbouw de stad in”

Lekker Utregs (Utrecht)
“Regionaal voedsel beschikbaar maken voor een breed Utrechts publiek”  

Vereniging Boerenstadswens (Amsterdam)
“Geef Amsterdammers gelegenheid om het platteland te beleven en de boeren rondom de stad te ontmoeten”

Aarde-werk / Gezonde gronden (Den Haag)
   “cursussen stadstuinieren lopen vol”

Brabantse Milieu Federatie (Tilburg)
“De regionale voedselvoorziening in een groene stadsrand”

Gemeente Leiden, gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden en IVN (Leiden)
“Stedelingen mobiliseren rond biodiversiteit”

Platform Duurzaam Wageningen (Wageningen)
    “Stedelijke ondernemers promoten lokale producten”

Publicatie: Een welvarend platteland begint in de stad

De vijf inspirerende bijeenkomsten in het kader van deze praktijkkring hebben geresulteerd in vijf aanbevelingen. Deze hebben we uitgewerkt en gepubliceerd in een handzaam boekje: ‘Een welvarend platteland begint in de stad’. Het boekje werd op 21 september door minister Gerda Verburg uitgereikt tijdens de bijeenkomst ‘De dag van de SLA’ (Stad-Land Arrangementen).
Download (pdf)

Werkplaats

KNHM wijdde een uitgave van het blad Werkplaats aan het thema Stad-Land, dat ook tijdens de Dag van de Sla werd uitgereikt.
Download Werkplaats

Organisatie

Gaston Remmers en Bart Pijnenburg hebben de bijeenkomsten begeleid. De organisatie was in handen van een kerngroep met Marga de Jong, Henk Kloen en Martine van Meekeren van Netwerk Platteland.

Financiering

Deze praktijkkring werd betaald door de deelnemers zelf en financieel ondersteund door Netwerk Platteland, KNHM en de Taskforce Multifunctionele Landbouw.

 

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*