Praktijkkring Stad-Land

    Print       Email

Praktijkkring Stad-Land | Praktijkkring Stad-Land relaties | Inspirerende voorbeelden| Stedennetwerk Stadslandbouw 2.0

Met name in de grote steden ontstaan allerlei initiatieven gericht op het platteland en landbouw rondom de stad. Zij vormen de frontlinie van mensen die zelf aan de gang gaan vanuit de stedelijke vraag met zaken als stadslandbouw en nieuwe relaties met boeren in het ommeland.

Over stad-landverbanden

Bij stad-landverbanden gaat het vaak over het aantrekkelijker maken van landbouw en platteland voor de stedeling – met als achterliggende doel om opnieuw een ‘licence to produce’ te verkrijgen, en brood op de plank. Veel agrariërs en andere ondernemers op het platteland zetten zich hiervoor in, met boerderijwinkels, paardenpensions, ontvangstruimtes, lessen voor schoolklassen op de boerderij. Netwerk Platteland draait dit om en begint IN DE STAD.

Vooruitlopend op het overheidsbeleid zijn er groepen stedelingen die aan de slag gaan met het ommeland, zoals Slowfood-groepen, Vereniging Boerenstadswens in Amsterdam, boerENbuur initiatieven. Hoe kunnen zij zich verder organiseren na een eerste pioniersfase? En incidenteel wagen ook “nieuwe stedelingen” (mensen met allochtone achtergrond) zich op het platteland. Stedelijke organisaties voor welzijn, inburgering en gezondheid verkennen mogelijkheden meer stedelingen in contact te brengen met het platteland. Zo ontstaan in de laatste vijf jaar vanuit de stad steeds meer initiatieven om stad en land te (her)verbinden.

Rol Netwerk Platteland

Netwerk Platteland organiseerde in 2009 een Praktijkkring of Community of Practice over Stad-landverbanden, bracht een publicatie uit en organiseerde de Dag van de SLA (Stad-Land Arrangementen).
Meer over de praktijkkring
Download publicatie ‘Een welvarend platteland begint in de stad’(pdf)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*