Loading...
U bent hier:  Home  >  Landbouw en Maatschappij  >  Artikel

Regionale kennisarrangementen – Actieve regio’s

Door   /  8 juni 2012  /  Landbouw en Maatschappij  /  Geen Reacties
Trefwoorden:

    Print       Email

Regionale kennisarrangementen | Werkwijze | Actieve regio’s | Downloads en links

In veel regio’s worden projecten uitgevoerd in samenwerking met het onderwijs. Veel regio’s bewegen zich toe naar een meer structurele samenwerking: een regionaal kennisarrangement. Er zijn een aantal basiselementen: er is een afsprakenkader, projecten dragen bij aan gebiedsontwikkeling en er is (of wordt gestreefd naar) een kennisagenda. Verder zijn regio’s heel verschillend, qua thematiek , cultuur en fase in het proces. Een selectie van actieve regio’s:

Werkplaats Zuidwest-Delta (Zeeland)

In Zeeland is economische ontwikkeling het centrale thema. De provincie Zeeland, Ontwikkelingsmaatschappij IMPUL, het bedrijfsleven en diverse onderwijsinstellingen werken samen aan de inrichting van een Werkplaats volgens de formule van het programme Regionale Transitie.
Naar website

Brabant

In Brabant werken diverse reconstructiegebieden met een kennismakelaar, die vragen vanuit de regio vertaalt voor en doorspeelt naar het onderwijs. De kennismakelaars opereren vanuit de streekhuizen.
Naar website Reconstructiegebied Boven-Dommel

Regionaal Innovatiecentrum (RIC) Eemland

Het RIC is voortgekomen uit het project Plattelandsacademie, een tijdelijk samenwerkingsverband tussen CAH Dronten, InHolland, ondernemers in de regio en het LEI. Op basis van de leerervaringen, zoals het concept Slow Advice, is RIC Eemland opgericht. Ric Eemland werkt inmiddels landelijk samen in de Werkplaats formule vanuit het programma Regionale Transitie.
Naar website

Werkplaats Veenkolonien (Groningen/Drenthe)

De Werkplaats Veenkolonien is het paradepaardje van het programma Regionale Transitie. Stuurgroep Agenda voor de Veenkolonien, vijf groene en niet-groene kennisinstellingen en het ministerie LNV hebben een vierjarig regiocontract ondertekend voor de uitvoering van kennisagenda-projecten in de Werkplaats Veenkoloniën.
Naar website

Westerkwartier

In het Westerkwartier ontstond samenwerking tussen Staatsbosbeheer, ondernemers en studenten min of meer bij toeval. Stapje voor stap ontstond een kennisarrangement. Nu wordt toegewerkt naar een gebiedscoöperatie.
Naar website

Noord Holland-Noord

In Noord-Holland Noord bestaan twee initiatieven naast elkaar. Academie Noord-Holland Noord begon in  de gemeente Nieuwkoop, waar studenten werkten aan leefbaarheidsvraagstukken. Op basis van de positieve resultaten wordt nu toegewerkt naar een meer omvattende samenwerking. Daarnaast zoekt Agriboard naar samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers ter bevordering van de  agribusiness in de regio.
Naar website Academie NoordHolland Noord
Naar website Agriboard

Veenweidegebied

In het Veenweidegebied bestaan verschillende samenwerkingsinitiatieven naast elkaar. De Groene Hart Academie is een initiatief van InHolland Delft en focust op leefbaarheidsthema’s. Het project Waarheen met het Veen is gestart als meerjarig onderzoeksprogramma naar bodemdaling. In het vervolgproject wordt het onderwijs meer betrokken volgens het Werkplaatsmodel.
Naar webiste Waarheen met het veen
Naar website Groene Hart Academie

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*