Uitgebreid

    Print       Email

Nieuwe Nederlanders | Uitgebreid | Contact en downloads | Kansen, knelpunten en conclusies

Verstedelijking

Vandaag de dag wonen meer Nederlanders in de stad dan op het platteland. Deze trend gaat nog steeds door. Binnen deze nieuwe stedelingen vormen de nieuwe Nederlanders een grote, relatief jonge en groeiende groep.

Nieuwe Nederlanders

Nieuwe Nederlanders zijn mensen die oorspronkelijk uit een ander land komen en vaak allochtonen worden genoemd. Vaak wonen ze al jaren in Nederland, hebben kinderen die hier geboren zijn en die soms al volwassen zijn.
Zij hebben relatief weinig binding met het Nederlandse platteland en kennen het nauwelijks. Ze hebben vaak weinig beeld van wat het landelijk gebied voor hen kan betekenen. Paradoxaal genoeg zijn zij zelf in het land van herkomst vaak afkomstig van het platteland en hebben daar een binding mee.

Project: ‘Meer kleur in groen buitengebied

De meeste activiteiten binnen het project vinden plaats rond het thema voedsel en educatie/recreatie.

Ondernemers
Bij het thema voedsel spelen ondernemers een belangrijke rol: het aanbieden van diverse producten die interessant zijn voor verschillende typen consumenten. De MKB-ondernemers in de stad gaan zelf ook het platteland op om bij agrarische bedrijven producten te halen en vormen zo een schakel tussen producent en consument. Ook is voedsel een aanknopingspunt voor stedelijke initiatieven, zoals moestuinen en kookworkshops.

Vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties richten zich veelal op kennismaking met het platteland, met het agrarische leven en de natuur (IVN, stedelijke burgergroepen zoals Voorleesexpres). Daarnaast werken zij ook via ‘Samen koken, samen eten” en moestuinen  aan onderlinge kennismaking en bewustwording van gezond voedsel.

Zorg
In de zorg zijn er enkele initiatieven specifiek gericht op nieuwe Nederlanders (dienstverleners die zorgboerderijen willen starten voor specifieke doelgroepen). Er zijn ook enkele agrarische ondernemers (zorgboerderijen)  die klan-ten vinden onder nieuwe Nederlanders, maar deze doegroep is sterk onder-vertegenwoordigd in zorgboerderijen.

Agrarische sector
Werkgelegenheid oftewel het vinden van goede arbeidskrachten is een aandachtspunt voor de agrarische sector. De ondernemers zelf richten zich vooral op het werven van Oost-Europese werknemers die tijdelijk naar Nederland komen. Het agrarisch onderwijs is zeer actief, o.a. via de campagne ‘Kies kleur in Groen’, om toekomstige werknemers en ondernemers te werven en op te leiden (zie www.kieskleuringroen.nl).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*