Duurzaam voedselbeleid

    Print       Email

Duurzaam voedselbeleid | Voorbeeldprojecten | Publicatie | Praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid voor gemeenten | Nieuw: Stedennetwerk stadslandbouw 2.0

Veel gemeenten vinden duurzaam voedsel belangrijk, maar het lukt vaak nog onvoldoende om breed draagvlak te krijgen voor een integraal beleid. Hoe ga je als ambtenaar die warm loopt voor duurzaam voedsel om met zo´n beleidsoverstijgend thema? Motiveer je de gemeente om voedsel een onderdeel te laten zijn van NME-beleid, RO-beleid, voorlichting en lokale economie? En wat is eigenlijk een geschikte rol van de gemeente? Het initiëren en bevorderen van samenwerking tussen producenten, ondernemers en andere partijen? Of meer?

Over duurzaam voedsel

Bij veel mensen leeft de wens om bewuster om te gaan met eten. Duurzaam voedsel is echter geen eenduidig thema. Het heeft te maken met lokale productie, milieu en energiebesparing, gezondheid, perspectief voor de producent, maatschappelijke initiatieven. Het zijn heel verschillende aspecten, die niet per definitie goed samengaan. Het geeft ook aan dat mensen allerlei verschillende motieven kunnen hebben om zich met voedsel bezig te houden. Overal ontstaan initiatieven van ondernemers en burgers die, vanuit allerlei verschillende motieven, duurzaam voedsel willen aanbieden of kopen.

Gemeenten

Omdat dit raakt aan lokale boeren en consumenten spelen ook gemeenten een rol. De gemeente kan allerlei verschillende rollen vervullen, vanuit een verschillende drijfveer of focus. Duurzaam voedselbeleid van gemeenten richt zich bijvoorbeeld op bewustwording van burgers van gezond en lekker eten, behoud van milieu en het platteland, het stimuleren van lokale producten uit de streek en uit de stad of voor duurzame inkoop van gemeenten. Meer informatie vindt u in de publicatie ‘Naar een behapbaar voedselbeleid – Lessen uit de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid in gemeenten.
Meer over de publicatie
Meer over de praktijkkring

Wat doet Netwerk Platteland?

Netwerk Platteland wil graag initiatieven bij elkaar brengen en mensen de gelegenheid geven om van elkaar te leren. Duurzaam voedsel raakt aan veel thema’s waar Netwerk Platteland zich mee bezighoudt. Denk aan lokale economie en ondernemerschap, regionale ontwikkeling, verbindingen tussen boer en burger, maatschappelijke initiatieven.

Hieronder een overzicht van onze activiteiten op het gebied van duurzaam voedsel:

 • Quick Scan Voedselinitiatieven in kleine en middelgrote gemeenten (2009)
  Download (pdf)
 • Praktijkkring Stad-Land (2009), voor pioniers die zich inzetten voor nieuwe relaties tussen stadsbewoners en boeren in het ommeland.
  Naar dossier
 • Praktijkkring Duurzaam voedselbeleid voor gemeenten (2011), voor gemeenteambtenaren die concrete stappen willen zetten naar een duurzaam voedselbeleid
  Lees meer
 • Publicatie ‘Naar een behapbaar voedselbeleid’ (2011), de lessen uit de praktijkkring uitgewerkt in een praktisch stappenplan, met inspirerende voorbeelden.
  Download (pdf)
 • Blog Het discussieplatform van Netwerk Platteland heeft een speciale tab ‘Stad-land relaties’, waar duurzaam voedselbeleid onder valt.
 • Naar blog

Stedennetwerk Stadslandbouw

In 2011 draaide de  Praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid voor gemeenten.
In dezelfde periode werd vanuit Wageningen UR het Stedennetwerk Stadslandbouw gefaciliteerd, voor een vergelijkbare doelgroep en met vergelijkbare thema’s. Vanaf september 2012 voegen we beide netwerken samen onder de naam ´Stedennetwerk Stadslandbouw 2.0´. Hiermee kunnen we gemeenten een aanbod doen voor zowel inhoudelijke verdieping als capaciteitsontwikkeling van ambtenaren.
Lees meer over dit leertraject voor gemeenten

Wilt u meer informatie ontvangen en op de hoogte blijven?
Stuurt u dan een e-mail naar info@netwerkplatteland.nl.

Meedenken op maat

Vanuit Netwerk Platteland denken wij graag met u mee. Momenteel denken we mee over het vormgeven van het netwerk Smakelijk Duurzaam, treden op als gespreksleider (bijvoorbeeld over duurzame catering bij gemeenten) en faciliteren bijeenkomsten.

Neem gerust contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*