Loading...
U bent hier:  Home  >  Landbouw en Maatschappij  >  Artikel

Regionale kennisarrangementen – Werkwijze

Door   /  8 juni 2012  /  Landbouw en Maatschappij  /  Geen Reacties
Trefwoorden: , ,

    Print       Email

Regionale kennisarrangementen | Werkwijze | Actieve regio’s | Downloads en links

Vragen uit de regio

In principe kunnen vragen van alle partijen komen die actief zijn in de regio, voor zover ze bijdragen aan regionale ontwikkeling. In sommige gebieden is een gebiedsmakelaar en/of gebiedscoördinator actief (vaak dezelfde persoon). De gebiedsmakelaar verzamelt actief vragen van verschillende partijen in de regio. De gebiedscoördinator is aanspreekpunt voor partijen uit de regio en geeft praktisch advies over de uitvoering van projecten.

 

 

 

 

 

Wie zet de vragen in een breder verband?

Het is daarom belangrijk dat vragen vertaald worden naar projecten die  bijdragen aan het grotere geheel van regionale ontwikkeling. Veel gebieden hebben zichzelf georganiseerd in een Gebiedscommissie; een overlegplatform van overheden (provincie, gemeenten, waterschappen) en maatschappelijke organisaties (voor landbouw, natuur, recreatie etc). Het gebiedsplan van de gebiescommissie omvat een aantal hoofdthema’s, waaronder projecten worden gerangschikt. In gebieden met een gebiedscommisie is dit gebiedsplan het uitgangspunt voor projecten die in samenwerking met onderwijs en onderzoek worden uitgevoerd.

Wie vertaalt de vragen voor het onderwijs?

Een tweede vertaalslag is nodig om abstracte opgaven te vertalen naar projecten die nuttig en interessant zijn voor studenten. Die vertaling vindt plaats in samenspraak met coördinatoren van de onderwijsinstellingen. Deze tussenpersonen worden verschillend genoemd, in het ene gebied is het de kennismakelaar, in andere gebied heet hij of zij Werkplaatscoördinator. Kennisinstellingen vullen de kennisagenda dan ook zelf aan, wat zelfs tot heel nieuwe projecten kan leiden.

Naar een kennisagenda

Centraal in een kennisarrangement staat het ontwikkelen van een kennisagenda. Dit is de vertaling van vragen uit de regio naar projecten waarbij de inzet van onderwijs en onderzoek gewenst is. Het verbindt zo de programma’s van scholen en onderzoeksinstellingen met een regionaal programmaplan. Op die manier worden samenwerkingsprojecten beter op elkaar afgestemd en ingebed in een groter geheel, zowel thematisch als in de tijd.
De kennisagenda wordt door alle betrokken partijen ondertekend. Op die manier biedt het een afsprakenkader voor alle betrokken partijen. Dat is ook belangrijk voor bestuurlijk draagvlak binnen de regio. Wanneer de samenwerking Een kennisagenda wordt opgesteld door alle betrokken partijen samen, in samenspraak met de  kennisinstellingen.

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*