23 september Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Schakel te Nijkerk

Er gebeurt veel op het gebied van plantontwikkeling. Vandaar deze Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid.

Kennis ontwikkelen en toepassen

In veel projecten wordt kennis op het gebied van plantgezondheid ontwikkeld. zoals projecten met subsidie van de Topsectoren, POP3 of Horizon 2020. Ook zijn er projecten die zorgen dat de kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast. Dit is allemaal van belang voor een duurzame land- en tuinbouw en het inkomen van boer en tuinder.

Vier centrale thema's

Centraal in de bijeenkomst staat de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis rond vier thema’s:

  • Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen
  • Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk
  • Biodiversiteit
  • Bodempathogenen

Organisatoren

De organisatoren zijn de Brancheorganisatie Akkerbouw, Regiebureau POP, Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Deelnemen?

De bijeenkomst is op uitnodiging. Als u niet uitgenodigd bent en wel interesse hebt om deel te nemen, kunt u contact opnemen met Kees Anker: c.anker@rb.agro.nl.