24 juni Groen Kennisnet inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op 24 juni tussen 13.00 en 14.30, vindt de inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop plaats. De bijeenkomst gaat over een waardevolle grondstof: mest. 

Door mest te bewerken kun je zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere meststoffen of betere milieuprestaties. 

In regionale samenwerking kun je mest of organische reststromen tot waarde brengen. Dit event is vooral interessant voor agrarisch bedrijfsadviseurs en erfbetreders en wordt georganiseerd door Groen Kennisnet.

Deze inspiratiesessies is een initiatief van Groen kennisnet. In deze editie wordt een bijdrage geleverd vanuit de organisaties die betrokken zijn bij de Leerreis Nutriëntenkringloop.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op Groen Kennisnet