29 juni Kenniscafé - Biodiversiteit in de landbouw

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op 29 juni vindt het kenniscafé Biodiversiteit in de landbouw plaats. Herstel en benutting van biodiversiteit in de landbouw staat hoog op de agenda van overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties. 

In veel regio’s lopen allerlei initiatieven om deze ambitie te realiseren. Maar welke mogelijkheden zijn daarvoor? Wat kunnen boeren doen? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat werken aan biodiversiteit ook betaald wordt?

Er zijn veel vragen waar partijen, die met biodiversiteit in de landbouw aan de slag gaan, tegenaan lopen. De Topsector Agri & Food en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) steunen verschillende kennis- en innovatieprojecten op het gebied van monitoring en KPI-ontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, gebiedsgerichte aanpak en voedselbossen.

Deze editie wordt samen met Regiebureau POP en Deltaplan Biodiversiteitsherstel georganiseerd.

Klik hier voor het programma en hier om u aan te melden.