26 oktober Webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Wil je samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wil je in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verhogen van de biodiversiteit? Hiervoor kun je eind 2021 subsidie aanvragen. Tijdens de webinar 'Samenwerken aan groen-economisch herstel' hoor hierover meer.

De subsidie ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’ is één van de twee subsidies die van het Economisch Herstelfonds (EHF) komt. Dit Europese fonds helpt de landbouwsector economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Het geld van het EHF wordt toegevoegd aan het budget dat voor POP3+ beschikbaar is.

Door deze regeling is € 15 miljoen beschikbaar voor vernieuwende en duurzame projecten voor de landbouwsector. Met deze subsidie bereid je niet alleen de landbouwsector voor op de toekomst. Je helpt zo ook mee aan de milieu- en klimaatdoelen.

Aanmelden kan via de website van RVO.