30 november Kenniscafé – Irrigatie binnen precisielandbouw

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Een belangrijk thema binnen precisielandbouw. Voor agrarische bedrijven wordt het steeds belangrijker om te sturen op waterkwantiteit en -kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan effecten van extremen in neerslag en verzilting op de productie en de biodiversiteit. Data-gestuurde precisie-irrigatie met innovatieve technieken en systemen wordt steeds meer een must voor een duurzame landbouwproductie. In het Kenniscafé wordt kennis uit verschillende projecten toegelicht en besproken.

Wat gaan we doen?

In deze editie van het Kenniscafé geven onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en projectleiders van POP3-innovatieprojecten u inzicht in de laatste resultaten. Kansen en uitdagingen worden besproken. Deelnemers kunnen hun vragen inbrengen in de discussie.

Programma

  • 15.00 uur Opening – Corné Kempenaar (WUR / Aeres University of Applied Science
  • 15.10 uur Ontwikkeling van Irrigatie-signaal, PPS-project - Idse Hoving (WUR), HW2O - klimaatadaptief bodemvochtbeheer, POP3-project - Peter Lerink (HWodKa), Discussie
  • 15.45 uur DeltaDrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten, POP3-project - Beatriz de la Loma González (Acacia Water), Beregenen op Maat, Kennis op Maat project - Johan Booij (WUR), Discussie
  • 16.20 uur Samenvatting discussie 
  • 16.30 uur Einde

Praktische zaken

Wanneer: dinsdag 30 november van 15.00 tot 16.30 uur

Waar: online

Aanmelden: klik hier om u aan te melden

Kenniscafé is een initiatief van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze editie wordt samen met Regiebureau POP en Wageningen University & Research georganiseerd. Tijdens een gezamenlijk georganiseerde thematische netwerkbijeenkomst  in 2019 bleek dat er raakvlakken zijn tussen irrigatieprojecten van de Topsectoren en POP3. We zoeken naar een goede afstemming tussen beide programma’s.