20 mei Ontmoetingsdag praktijknetwerken

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Agro Innovatiecentrum De Marke, Roessinkweg 2 in Hengelo (Gelderland)

Boeren en tuinders staan voor een grote opgave om tot oplossingen te komen op gebieden als stikstof, klimaat, bodem, water en kringlopen. Er is dus werk aan de winkel, juist om vanuit en met de praktijk aan deze uitdagingen te werken.

Praktijknetwerken bieden hiervoor een belangrijke bijdrage, met name die werken aan het thema bodem, bemesting en circulariteit. Vanuit dit gegeven organiseren NCM en de partners in de Leerreis Nutriëntenkringloop deze dag.

Voor deze dag worden uitgenodigd: projectleiders van netwerken en projecten uit diverse regio’s in Nederland, deskundigen van verschillende provincies en van het ministerie van LNV, en de meest betrokken partners in de Leerreis Nutriëntenkringloop.

Een belangrijk doel van de dag is om een podium te bieden aan de praktijknetwerken om zichzelf te presenteren en anderen beter te leren kennen. De aanwezigen worden uitgedaagd om middels een korte pitch de opzet, activiteiten en uitdagingen met elkaar te delen. Wie doet wat, wat gaat goed, wat kan beter en wat kunnen netwerken voor elkaar betekenen?

Ook zullen Harm Smit van het ministerie van LNV en Jan Roefs van NCM u bijpraten over actuele en relevante ontwikkelingen in de mestmarkt, het mestbeleid en mestverwaarding.

Tenslotte wil Koos Verloop van Wageningen UR graag met u in gesprek gaan over Bemest op z’n Best. Dit is een groot project met als hoofddoel om via innovatie de ammoniakemissie tijdens de mestaanwending te halveren. Naast onderzoek en innovatie om tot betere technieken te komen, is het gaan toepassen in de praktijk ervan cruciaal. Hoe kunnen Bemest op z’n Best en de praktijknetwerken gezamenlijk deze stap van innovatie naar praktijktoepassing helpen zetten?

Geef je op!

Graag vernemen we of u, en zo ja met wie van uw organisatie of project aan deze dag wilt deelnemen.

Stuur hiervoor voor 1 mei een bericht naar Jos de Kleijne van NCM: jos.de.kleijne@mestverwaarding.nl of 06-51684669.

Uiteraard kunt u voor vragen of anderszins altijd met Jos of met mij contact opnemen.