08 juni Werkplaats Netwerk Platteland

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Gooiland Events | Luitgardeweg 12, 1211 NG Hilversum

Op donderdag 8 juni 2023 wordt samen met het Nieuwe Netwerk, de eerste Werkplaats Netwerk Platteland: Hoe benut je
GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak
? georganiseerd. Schrijf je in voor deze dag via het formulier.

Gebiedsgerichte aanpak

De gebiedsgerichte aanpak is erop gericht de kwaliteit van natuur, water en bodem in het landelijk gebied te verbeteren op een manier die past bij de lokale omstandigheden en gedragen wordt door agrariërs, bewoners en gebruikers. Tijdens deze Werkplaats Netwerk Platteland ervaar je hoe financiële en andere instrumenten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dit kunnen ondersteunen.

Werkplaats Netwerk Platteland
Op de Werkplaats Netwerk Platteland krijg je door interactieve sessies de kans om je ideeën in te brengen en de mogelijkheid om aan te geven waar het knelt of beter kan. De praktijk van gebiedsgericht werken staat centraal tijdens deze fysieke bijeenkomst. We timmeren met deze werkplaats met elkaar aan de weg om ideeën te bieden voor agrariërs en hun vertegenwoordigers, andere gebruikers van het platteland, terreinbeheerders, lokale en regionale overheden, adviseurs en beleidsmakers.

Aan- en afmelden:
We hopen van harte je op 8 juni te mogen verwelkomen in Hilversum. Schrijf je in voor deze dag via het formulier. Het volledige programma volgt later.