Blogs

Innovatie in breder perspectief

Om innovaties te stimuleren is het van belang om een goed klimaat te creëren. Door bijvoorbeeld mensen bij elkaar te brengen en uitwisseling van ideeën mogelijk te maken.

Dit kreeg gestalte tijdens de eerste editie van de Agri Innovation Summit (AIS), die op 11 en 12 oktober in Lissabon is gehouden. Het Servicepoint EIP-Agri was één van de organiserende partijen.

Bevorderen van kruisbestuiving

Deelnemers uit de gehele EU waren op de conferentie aanwezig. Boeren, agrarisch bedrijfsleven, onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van nationale plattelandsnetwerken, NGOs en onderzoekers kwamen om te netwerken en zich te laten informeren over de laatste innovaties. Een belangrijk doel was het bevorderen van de kruisbestuiving tussen de Plattelandsontwikkelingsprogramma’s en Horizon 2020.

Wat leren we van innovaties in het verleden?

Eén van sprekers was Henrique Leitão. Hij gaf aan de hand van de ontwikkeling van het astrolabium, een navigatie-instrument in de scheepvaart, een denkkader mee over innovatie. Leitão stelt dat innovatie plaatsvindt rond een uitdaging. Daarnaast gaat het bij innovatie om technologische vooruitgang.

Overigens hoeft het niet persé iets ingewikkelds te zijn, innovatie kan ook gaan om een vereenvoudiging van een al bestaande techniek. Innovaties zijn gebaat bij een systeem van informatiemanagement. Ten slotte is het in begrijpelijke taal communiceren over de innovatie van cruciaal belang.

Hoe kunnen de aspecten die Leitão noemt worden vertaald naar de innovatie van nu?

De uitdaging: maatschappelijke vraagstukken en innovatie als middel voor EU-beleid

De uitdagingen voor de innovaties van nu hangen samen met de doelen van het Europese landbouwbeleid. Het gaat onder andere om voldoende en veilig voedsel. Dit alles binnen een context van allerlei vraagstukken, zoals klimaatverandering.

De EU ziet innovatie als belangrijk middel om de doelen van het Europese landbouwbeleid te bereiken. De belangrijkste prikkel voor boeren is uiteraard economisch van aard. Als verbetering van het inkomen van boer en tuinder samen op gaat met maatschappelijke doelen kunnen ontwikkelingen snel gaan.

Technologische vooruitgang: ontwikkelingen in relatie tot digitalisering

Uiteraard was digitalisering een belangrijk thema tijdens de AIS. Er kwamen tal van voorbeelden van nieuwe technologieën voorbij. Nieuwe digitale technologieën zorgen meer en meer voor oplossingen op maat. Operational Groups en Horizon 2020-projecten presenteerden hun resultaten, bijvoorbeeld rond e-commerce oplossingen voor vermarkting van producten en platforms voor uitwisseling van kennis en informatie.

Informatiemanagement: uitwisselen van ideeën en leren van ontwikkelingen

Om innovatie te versnellen is de uitwisseling van informatie over de projecten en het leren van innovaties van groot belang. Een systeem om dit te bevorderen helpt. De EU stimuleert dit onder andere via het Servicepoint EIP-Agri, die een database van innovatieve projecten verzorgt. Op nationaal niveau zorgt onder andere het Regiebureau POP voor het verspreiden van informatie en verbinden van mensen.

In deze tijd van informatieovervloed is het nog een hele klus om de veelheid van informatie op de goede manier te ordenen en op de goede bestemming te krijgen. Bovendien moet de informatie ook nog begrepen worden door de potentiële gebruiker.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.