Blogs

Slimme technologie voor precisielandbouw

Onlangs was ik bij de startbijeenkomst in Nederland van netwerk Smart-Akis. Smart-Akis is een Europees project in het kader van Horizon 2020 dat boeren helpt om Smart Farming Technology toe te passen. In normaal Nederlands: de toepassing van slimme technologie in precisielandbouw.

Ik was onder de indruk van de voorbeelden die werden gepresenteerd. Voor mij is het Smart-Akis netwerk zeer relevant. Er zijn al een paar POP3-initiatieven die zich richten op slimme technologie voor precisielandbouw en ik verwacht er in de komende tijd nog meer.

Wat doet Smart-AKIS

Smart-AKIS richt zich op de vraag hoe slimme technologie kan worden toegepast in de land- en tuinbouwpraktijk. Daarvoor zoeken organisaties uit 8 EU-landen naar wat boeren en tuinders écht nodig hebben. Namens Nederland zijn de WUR en Delphy aangehaakt. Corné Kempenaar van de WUR zegt hierover: “Als we kunnen aantonen dat deze technieken geld opleveren dan kan het snel gaan met precisielandbouw”.

Verzamelen van data vormt de basis

Met slimme technologie worden al veel data verzameld: over de groei van gewassen, over het weer en over de toestand van de bodem. Het wordt voor een agrarisch ondernemer interessant als op basis van deze data beslissingen voor de bedrijfsvoering genomen kunnen worden.

Een voorbeeld hiervan is het Fieldmate weerstation. Sensoren tussen de gewassen meten de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een app verwerkt deze data met andere gegevens tot een advies over ziekterisico’s.

Een ander voorbeeld kwam van ijsbergsla-teler Nouws uit Noord-Brabant. Hij heeft al ervaring met de toepassing van slimme technologie. Voor hem is belangrijk dat zijn product gelijkmatig is. Hij is dus bezig met het uniformeren van zijn grond op het gebied van pH, organische stof, N, P, K, Mg en ontwatering. Hij meet op verschillende manieren en verbetert zijn grond waar het nodig is.

Een instrument voor boeren om hun beslissingen op te basseren

Het bedrijf Dacom gaat nog een stap verder. Verschillende soorten data worden verwerkt tot taakkaarten, waarmee de boeren geadviseerd worden over te ondernemen acties, zoals spuiten en bemesten. Over een poosje willen ze ook de effectiviteit van een actie kunnen aangeven: als je dit doet kost het je zoveel en levert het zoveel extra opbrengst op. Ze noemen dit de “digitale boerderij”.

Duurzaamheid is geen expliciet issue

Tijdens de bijeenkomst vielen de begrippen duurzaamheid en milieu nauwelijks. In eerste instantie verwonderde me dat, omdat in het beleid precisielandbouw vooral voor duurzaamheid staat. Maar impliciet gaat het er natuurlijk wel over. Met precisielandbouw slaan we twee vliegen in één klap. Kostenbesparing voor de boer, en minder belasting van het milieu.

Laten we daarom, zoals Smart-Akis beoogd, maar inzetten op het laten zien van de meerwaarde van de technieken voor de boer en tuinder. Als het hen geld oplevert in de vorm van betere producten of besparing, dat zal dat motiveren om er mee aan de slag te gaan. En het milieu lift daarop mee.

Precisielandbouw en POP3

De kennis en ervaring die in het Netwerk Smart-Akis wordt opgedaan kan benut worden in de POP3-projecten over precisielandbouw. Daarbij gaat het om kennis uitwisselen en de juiste mensen aan elkaar koppelen. Dat is de rol die we vanuit het Netwerk Platteland graag willen spelen. Inmiddels staan er POP-projecten op het punt van beginnen in Gelderland en de Veenkoloniën.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.