Blogs

POP3: Halfvol of half leeg?

“Welkom in POP-land” waren zo’n beetje de eerste woorden van begroeting toen ik twee maanden geleden aantrad als interim directeur Regiebureau. Die twee maanden heb ik vooral benut om kennis te maken met het werkveld.

Een eerste prima gelegenheid was de Nationale Netwerkdag die een week na mijn start plaatsvond in het Spoorwegmuseum. Ik ben nu halverwege mijn kennismakingsronde met provincies, belangenorganisaties en uitvoeringsinstanties. Het beeld daaruit wil ik hier graag delen.

Grote opkomst netwerkbijeenkomst

Bij de Netwerkbijeenkomst viel  de grote opkomst op en vooral het enthousiasme waarmee gesproken werd over POP-projecten en het belang daarvan. Dat kan ook niet anders want het zijn projecten die ons allemaal een goed gevoel geven. Omdat ze zo tastbaar zijn en bijdragen aan doelen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat en water.

Bij een recent werkbezoek aan een innoverende melkveehouder in Gelderland, werd ik getroffen door zijn enthousiaste en goed doordachte verhaal. Dat ging  over het beter benutten van eigen voer en het sluiten van kringlopen. Mooi om te zien hoe ondernemers met innovatieve plannen bezig zijn om hun bedrijf gereed te maken voor de toekomst.  

Een beetje meer trots nodig

Natuurlijk ben ik ook niet doof gebleven voor de zorgen die doorklonken over de administratieve lasten en de roep om duidelijkheid vooraf.

Ook in alle gevoerde gesprekken kwam terug met hoeveel toewijding er door veel partijen gewerkt wordt aan het POP3-programma. Maar het gaat in die gesprekken vervolgens al gauw over de opgaven die nog voor ons liggen en de problemen die nog overwonnen moeten worden.

Ik hoor veel minder over de resultaten die al bereikt zijn. Het bekende 'glas half vol-glas half leeg' dilemma, dat ons bescheiden Nederlanders zo vaak in de weg zit.

Behoorlijk op koers

Natuurlijk loopt na ruim twee jaar na de feitelijke start van het programma nog niet alles even soepel en er zijn nog serieuze aandachtspunten. Maar ik constateer ook dat het programma behoorlijk op koers ligt en de uitvoering op stoom begint te komen.

Wel blijft het zaak om alle zeilen bij te zetten zodat de beschikbare subsidie ook daadwerkelijk uitgegeven wordt. Het zou jammer zijn als er geld op de plank blijft liggen wat beschikbaar is voor Plattelandsontwikkeling.

Verbeterde onderlinge samenwerking

Ik hoor ook waardering over de verbeterde onderlinge samenwerking tussen partijen. Die samenwerking is essentieel.  Er is meer interactie over interpretatie, er wordt meer gezamenlijk gezocht naar oplossingen, doorlooptijden zijn korter geworden en er ontstaat meer transparantie en duidelijkheid over de uitvoeringskosten.

De spirit en het gezamenlijk leervermogen stemmen mij optimistisch over de rest voor het programma. Laten we daarom ook trots zijn op de bereikte resultaten en dat ook meer uitstralen. En waar nog stappen nodig zijn, helpt het Regiebureau graag mee om processen verder te verbeteren.  

Vooruitblik GLB 2012-2028

Nog even verder voor ons uitkijkend zien we de eerste contouren ontstaan voor het nieuwe GLB vanaf 2021 en het plattelandsontwikkelingsfonds. Deze sluiten aan bij de Nederlandse wens om het programma te vereenvoudigen, dus minder administratieve lasten, en de maatschappelijke opgaven, waaronder klimaat, een prominentere plek te geven.

Vanuit het Regiebureau denken we, samen met onze partners, graag vanuit onze ervaring mee in hoe we invulling kunnen geven aan de beoogde vereenvoudiging van regelgeving en de verantwoording waarbij meer op doel en resultaten wordt gestuurd.  Met die opkomende discussie over de toekomst wordt het zeker een nog boeiendere tijd in POP-land.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.