Communicatieplannen POP3

Het communicatieplan gaat over de communicatie in Nederland door het Regiebureau POP over het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).