Over dit platform

Het Nederlandse Netwerk Platteland bestaat uit organisaties, overheden en andere betrokkenen bij het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
 

Het netwerk heeft als doel de uitvoering van het POP3 en het POP3+ in Nederland soepel te laten verlopen. Het platform Netwerk Platteland ondersteunt daarbij door te inspireren en te informeren.

Nederlands Netwerk Platteland

Het oprichten van een Nederlands Netwerk Platteland komt voort uit Europese regelgeving voor plattelandsontwikkeling. Elke EU-lidstaat is verplicht een actief plattelandsnetwerk op te bouwen voor de uitvoering van hun programma. In het Nederlandse Netwerk Platteland werken betrokkenen samen aan een vitaal platteland.

De Netwerk Support Unit (NSU) van het Regiebureau POP faciliteert het Nederlandse Netwerk Platteland; tegelijkertijd is het Regiebureau POP onderdeel van het netwerk.

Europese netwerken

De NSU’s van alle lidstaten wisselen informatie uit via het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (European Network for Rural Development, ENRD).

Er is ook een Europees netwerk, speciaal gericht op innovaties: het Europees Innovatie Partnerschap voor de landbouw (European Innovation Partnership, EIP-AGRI).

Platform Netwerk Platteland

Het platform Netwerk Platteland is bedoeld voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland.

Het platform inspireert door verhalen over succesvolle projecten en initiatieven te delen. Het platform verbindt kennis, mensen en projecten door een overzicht te presenteren van POP3-projecten die je kunt selecteren naar regio, POP3-maatregel en sector. En het platform biedt betrouwbare informatie over het programma, de verlengingsperiode 2021-2022 (POP3+), het handboek voor POP3-subsidieaanvragers en meer.

Het Regiebureau POP beheert de platformwebsite.