Missie en visie

Missie

Het Regiebureau POP werkt aan een vitaal platteland vanuit een onafhankelijke positie, kennis en verbindende kracht.

Wij adviseren en ondersteunen het ministerie van LNV (beheersautoriteit), de provincies, de waterschappen en RVO bij de uitvoering van hun activiteiten voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). We delen de mooie POP3-resultaten en verbinden op die manier kennis, mensen en projecten.

Wij evalueren en monitoren het programma en onze werkwijze, waardoor we blijven leren en ontwikkelen. Wij zijn een betrouwbare schakel tussen beleid en uitvoering, tussen onze opdrachtgevers en onze netwerkpartners, binnen POP3 en andere plattelandsprogramma’s, tussen Nederland en Europa en tussen nu en de toekomst.

Visie

Wij dragen bij aan een vitaal platteland, waar een toekomstbestendige agrarische sector, biodiversiteit en leefbaarheid met elkaar in balans zijn. Wij denken vanuit onze kennis mee over de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor het platteland van de toekomst.

Vanuit onze regie- en netwerkrol streven wij naar een eenvoudige en volledige realisatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) in samenwerking met een actief Netwerk Platteland. Kennis en ervaring opgedaan in POP-projecten landen breed in de praktijk.