Werkplannen en communicatieplan

Jaarlijks stelt het Regiebureau POP een werkplan met voorgenomen werkzaamheden op. Voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is ook een communicatieplan beschikbaar.