Inhoud programma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan een vitaal platteland.

Het programma richt zich op 5 thema's.

Beschikbaar bedrag

Nederland ontvangt van de Europese Commissie circa 825 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de uitvoering van het POP3 (2014-2020). De Nederlandse overheid -het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen- verdubbelt dit bedrag tot 1,6 miljard euro. Dit wordt cofinanciering genoemd.

Voor de verlengingsperiode van het POP3 (2021/2022) is een bedrag van circa 162 miljoen euro beschikbaar vanuit de EU. Ook dit bedrag wordt verdubbeld door de Nederlandse overheid. In totaal gaat het in de periode 2014-2022 om een beschikbaar bedrag van ongeveer 2 miljard euro.

Programmadocumenten

De afspraken die Nederland met de Europese Commissie heeft gemaakt over de uitvoering van het POP3 staan beschreven in het programmadocument POP3. De Europese Commissie keurde het POP3 voor het eerst goed op 16 februari 2015.

Omdat er gedurende de looptijd van het programma aanpassingen in de afspraken zijn gemaakt, zijn er verschillende versies van dat programmadocument.