Versie 1 van het POP3

Versie 1 van het POP3 werd op 16 februari 2015 goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het was niet mogelijk hierin de nieuwe systematiek van het collectief agrarisch natuurbeheer mee te nemen. Met de Europese Commissie is gesproken over aanpassing voor dit onderdeel.