Versie 7 van het POP3

Deze aanpassing betrof met name een verschuiving van middelen (circa 31,7 miljoen ELFPO) van de maatregel Ruilverkaveling naar diverse andere maatregelen.

Deze maatregelen zijn:

  1. Niet productieve investeringen
  2. Samenwerking voor innovatie
  3. Deels naar Kennis (primair gericht op kennisverspreiding in het kader van verbetering milieu prestaties).
     

Verschuivingen

Daarnaast zijn er middelen (ruim 3,5 miljoen ELFPO) van de maatregel Kwaliteitsregeling kalverhouderij verschoven naar de maatregel Brede Weersverzekering, onder gelijktijdige verlaging van het bedrag aan aanvullende nationale financiering op die maatregel. De in het programma opgenomen doelstellingen op de maatregel BWV zijn daarom niet verhoogd.

Beide verschuivingen waren nodig gelet op het bij de verwachtingen achterblijven van het gebruik van de maatregelen Ruilverkaveling en Kwaliteitsregeling.

De gegevens in de hoofdstukken 5, 7, 10 en 11 zijn conform aangepast.

Acceptatie Commissie

Het voorstel is op 7 april 2020 bij de Commissie ingediend en op 13 mei 2020 door de Commissie geaccepteerd.