Subsidieaanvragen

Informatie over de modelsubsidieregeling voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en het handboek voor aanvragers van POP3-subsidie staat op deze pagina.

Zoek je informatie over een POP3-subsidieregeling of wil je een POP3-subsidie aanvragen, dan kun je terecht bij het subsidieloket van jouw provincie en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

POP3-openstellingen

De provincies publiceren provinciale POP3-subsidieopenstellingen op de eigen website. Openstellingen van LNV-regelingen zijn te vinden op de website van RVO.

Modelregeling

Er is een modelsubsidieregeling POP3 opgesteld, omdat het POP in Nederland grotendeels door de 12 provincies wordt uitgevoerd, maar uniformiteit in de uitvoering belangrijk is.

Deze modelregeling is puur ter algemene informatie. Aan de modelregeling met toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de daadwerkelijke POP3-subsidiemogelijkheden en de voorwaarden voor die subsidies in jouw provincie dien je de provinciale POP3-regelingen te raadplegen.

Handboek voor aanvragers POP3-subsidies

Het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie (versie juni 2018) geeft uitleg over de procedures en regelgeving voor aanvragers of begunstigden van niet-grondgebonden projectsubsidies.

Beleidsregel POP3

Als er iets niet goed gaat bij de uitvoering van een POP-project kunnen er sancties worden opgelegd. De sancties zijn opgenomen in de beleidsregel POP3 . In iedere provincie is daarmee hetzelfde sanctiebeleid van toepassing.