Blog Bekijk alles →

Het dorp als hulpverlener?

Thumbnail Image

, 27 november 2014

De drie grote decentralisaties komen er aan. De Jeugdzorg, de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan over van […]

Lees verder →

Waterschap Rijn en IJssel zoekt verbinding met gebiedspartners

Thumbnail Image

, 20 november 2014

‘Zegt u maar wat de wensen zijn’ ‘Water’ is een van de hoofdthema’s in het nieuwe POP. Dat betekent […]

Lees verder →

Noaberschap voor informele zorg

Thumbnail Image

, 19 november 2014

Deze blog verscheen eerder als artikel op de website van Movisie, tot 2013 partner in Netwerk Platteland. Noaberschap: het […]

Lees verder →

IndeKern kantelt andersom!

Thumbnail Image

, 14 november 2014

Over de kanteling van overheidstaken naar inwonersinitiatief is momenteel erg veel te doen. Overheden en kennisplatforms, maar ook bedrijven […]

Lees verder →

Samen dobbelen op de Plattelandshub! – 13 januari 2015

Thumbnail Image

, 14 november 2014

Volgens de Trendrede leven we in de ondertussentijd. Er is van alles in de onderstroom in beweging. Dat is […]

Lees verder →

Nieuws Bekijk alles →

Rijk en RegioBank voor leefbaarheid krimpregio’s

, 27 november 2014

Het Rijk gaat de RegioBank helpen bij projecten die de leefbaarheid verbeteren in regio’s die te maken hebben met […]

Lees verder →

Input voor nieuwe Wet op de Samenwerkingsscholen

Thumbnail Image

, 27 november 2014

In veel dorpen is het één van de belangrijkste zaken die de gemoederen bezig houden: hoe is het met […]

Lees verder →

Overheid heeft bewoners nodig voor windmolens

Thumbnail Image

, 26 november 2014

Overheden moeten veel meer gebruik maken van de motivatie van energiebewuste bewoners om draagvlak te creëren voor lokale windmolenplannen. […]

Lees verder →

Vruchtbare Kringloop genomineerd voor Waterinnovatieprijs 2014

Thumbnail Image

, 20 november 2014

Het project ‘Vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers’ is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014. Meer waterberging, meer opbrengst In dit […]

Lees verder →

Investeren in zonnepanelen in ruil voor groente

Thumbnail Image

, 20 november 2014

Investeerders voor zonnepanelen aantrekken in ruil voor eigen producten. Met deze actie start groentetelersorganisatie BioRomeo donderdag. In totaal willen […]

Lees verder →

Leader Bekijk alles →

LEADER ‘ohne Grenzen’ in Zuidoost-Drenthe?

Thumbnail Image

, 23 oktober 2014

Net als alle gebieden zijn we in Zuidoost-Drenthe druk met het schrijven van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Grensoverschrijdende samenwerking […]

Lees verder →

Veelgestelde vragen over LEADER in POP3

, 25 juli 2014

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Heeft u een vraag die er niet tussen staat? […]

Lees verder →

LEADER Hoogeland: vernieuwende evaluatie met documentaire

Thumbnail Image

, 17 juli 2014

LEADER Hoogeland loopt ten einde. Tijd om de balans op te maken. Daarbij wordt niet slechts gekeken naar de […]

Lees verder →

LEADER-gebied Utrecht-West zet in op thema ‘aan tafel’

Thumbnail Image

, 17 juli 2014

LEADER-gebied Utrecht-West heeft een concept-ontwikkelingsstrategie opgesteld, onder het motto ‘aan tafel’. Stad en land kunnen elkaar meer gaan voeden […]

Lees verder →

Duurzaam Door

, 26 juni 2014

DuurzaamDoor is een kennisprogramma met als doel de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen en om doorbraken […]

Lees verder →

Innovatieve Praktijken Bekijk alles →

Zorgcoöperatie Loppersum

Thumbnail Image

, 31 maart 2014

In juni 2013 hebben zeven enthousiaste initiatiefnemers uit het dorp de Zorgcoöperatie Loppersum opgericht, met als doel de regie […]

Lees verder →

Leescafé Taartpunt

, 8 juli 2013

In leescafé Taartpunt van de bibliotheek in Urk wordt koffie en thee geschonken door verstandelijk beperkte jongeren. Voor deze […]

Lees verder →

Erve Sanderij

, 8 juli 2013

De familie Sand in Harbrinkhoek heeft in 2008 in samenwerking met VSO school ‘De Brug’ een praktijklocatie gebouwd op […]

Lees verder →

Biomassalland

Thumbnail Image

, 24 mei 2013

Coöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio Salland. Landeigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs, gemeenten en […]

Lees verder →

Nieuw-Buinen: van verloedering naar ontwikkeling

Thumbnail Image

, 6 maart 2013

  Nieuw-Buinen,  een karaktervol veenkoloniaal dorp gemaakt door karakterrijke mensen. Met 5.000 inwoners het grootste in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. Een […]

Lees verder →

Achtergrond Bekijk alles →

Plattelandskracht: Maak ruimte voor je wens!

Thumbnail Image

, 14 november 2014

Tijdens de Plattelandshub kunt u deelnemen aan diverse workshops. Kijk hier voor een overzicht van alle workshops >> Ben […]

Lees verder →

Natuur en landschap in POP3

, 4 augustus 2014

► Terug naar thema’s POP3 Collectief agrarisch natuurbeheer Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler […]

Lees verder →

Innovatie in POP3

, 4 augustus 2014

► Terug naar thema’s POP3 EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van […]

Lees verder →

Water in POP3

Thumbnail Image

, 31 juli 2014

► Terug naar thema’s  POP3 In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen. […]

Lees verder →

POP3

, 31 juli 2014

In POP3 (2015-2020) staan de volgende thema’s centraal: Innovatie EIP (Europese Innovatie Platforms) Europese innovatieplatforms maken deel uit van […]

Lees verder →