23 april Eindsymposium pilots toekomstbestendige landbouw

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Schakel, Nijkerk

Dit jaar leveren de 22 pilots ‘toekomstbestendige landbouw’
hun resultaten op. In het kader hiervan organiseert het koepelproject pilots duurzame landbouw een eindsymposium op dinsdag 23 april a.s. van 13:00 tot 17:30 uur. Zij delen dan hun resultaten en gaan daar graag over in gesprek
met de aanwezigen. 

Klik hier voor meer informatie