Welkom op de website Netwerk Platteland!

Netwerk Platteland is de website van de Regieorganisatie GLB en wil een platform bieden aan boeren, bewoners, bestuurders en andere betrokkenen bij de realisatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarbij staat toekomstbestendige landbouw centraal: veerkrachtige bedrijven en gezonde natuur op een leefbaar platteland. Het Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten om dit mogelijk te maken.

Beeld: Paul Tolenaar

Home

Agenda

Eindsymposium pilots toekomstbestendige landbouw

Dit jaar leveren de 22 pilots ‘toekomstbestendige landbouw’ hun resultaten op. In het kader hiervan organiseert het koepelproject pilots duurzame landbouw een eindsymposium op dinsdag 23 april a.s. van 13:00 tot 17:30 uur. Zij delen dan hun resultaten en gaan daar graag over in gesprek met de aanwezigen. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Schakel, Nijkerk

Werkplaats Netwerk Platteland mei

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit stelt ons voor ecologische en economische uitdagingen. Maar tegelijkertijd kan dit ook kansen bieden voor natuur en landbouw. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is daarom het thema: ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Wildlands Adventure Zoo, Emmen

Werkplaats Netwerk Platteland november

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie N.t.b.

Blogs en artikelen

Nieuws

Meer nieuws