Welkom op de website Netwerk Platteland!

Netwerk Platteland is de website van de Regieorganisatie GLB en wil een platform bieden aan boeren, bewoners, bestuurders en andere betrokkenen bij de realisatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarbij staat toekomstbestendige landbouw centraal: veerkrachtige bedrijven en gezonde natuur op een leefbaar platteland. Het Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten om dit mogelijk te maken.

Beeld: Paul Tolenaar

Home

Agenda

Jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk Vrouwen & Voedsel De Kracht van Verbeelding

Op de Internationale vrouwendag, 8 maart, organiseert netwerk Vrouwen & Voedsel haar jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrouwen die werkzaam zijn in de Food & Agrisector. Het thema van dit jaar is de Kracht van Verbeelding. 

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

BoerenNatuurdag 2024

Op deze dag organiseert BoerenNatuur verschillende workshops en lezingen over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurinclusieve landbouw, het versterken van een organisatie en samenwerkingen met anderen.

Activiteitendata

 • Datum
 • Locatie De Schakel in Nijkerk

DAW save the date: Waterkaravaan Oost

Bent u benieuwd hoe het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) boeren en tuinders ondersteunt bij de agrarische water- en bodemopgave? Het gaat pas écht leven als u het zelf in het veld of op de akker ziet, ruikt en voelt. Ga daarom mee met één van de Regiokaravanen en zie hoe agrarische bedrijven, verspreid door heel Nederland, op hun eigen manier een bijdrage leveren aan agrarisch bodem- en waterbeheer.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Flevoland

DAW save the date: Waterkaravaan Zuid

Bent u benieuwd hoe het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) boeren en tuinders ondersteunt bij de agrarische water- en bodemopgave? Het gaat pas écht leven als u het zelf in het veld of op de akker ziet, ruikt en voelt. Ga daarom mee met één van de Regiokaravanen en zie hoe agrarische bedrijven, verspreid door heel Nederland, op hun eigen manier een bijdrage leveren aan agrarisch bodem- en waterbeheer.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Noord-Brabant en Limburg

DAW save the date: Waterkaravaan West

Bent u benieuwd hoe het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) boeren en tuinders ondersteunt bij de agrarische water- en bodemopgave? Het gaat pas écht leven als u het zelf in het veld of op de akker ziet, ruikt en voelt. Ga daarom mee met één van de Regiokaravanen en zie hoe agrarische bedrijven, verspreid door heel Nederland, op hun eigen manier een bijdrage leveren aan agrarisch bodem- en waterbeheer.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Zeeland

Werkplaats Netwerk Platteland mei

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit biedt economische en ecologische uitdagingen. Maar tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor natuur, landbouw en de verdienmodellen van boerenbedrijven. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’ het thema.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Wildlands Adventure Zoo, Emmen

Werkplaats Netwerk Platteland november

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie N.t.b.

Nieuws

Meer nieuws