Welkom op de nieuwe website Netwerk Platteland! Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Hier vind je info over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.

Home

Activiteiten

Webinar Kennisverspreiding: POP3, POP3+ en toekomstig GLB

Er gebeurt veel rond het onderwerp kennisverspreiding in de landbouw. Regiebureau POP heeft het initiatief genomen om een drietal webinars te organiseren die in vogelvlucht een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Webex

Landelijke Webinar Nutriëntenleerreis

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben het initiatief genomen voor een Leerreis nutriëntenkringloop. Wat kunnen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken?

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar Kennisverspreiding: Voorbeelden van provincies en EU-projecten

Er gebeurt veel rond het onderwerp kennisverspreiding in de landbouw. Regiebureau POP heeft het initiatief genomen om een drietal webinars te organiseren die in vogelvlucht een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Webex

Nieuws

Meer nieuws