Welkom op de website Netwerk Platteland! Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Hier vind je info over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.

Home

Agenda

Landelijke LEADER-dag 2021

De LEADER-dag 2021 “met LEADER in transitie” vindt plaats op donderdag 21 oktober in Zeeland. Het plenaire ochtendprogramma is te volgen op drie fysieke locaties in Zeeland, maar wordt ook online aangeboden. Het middagprogramma bestaat uit twee excursies naar LEADER-projecten vanuit één van de drie fysieke Zeeuwse locaties.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Diverse locaties in Zeeland en online

Webinar: Investeren in groen-economisch herstel

Wil je op een duurzame manier investeren in de toekomst van je landbouwbedrijf? Hiervoor kun je eind 2021 subsidie aanvragen. Tijdens de webinar ‘Investeren in groen-economisch herstel’ hoor je onder andere wat de voorwaarden zijn en hoe je de subsidie aanvraagt.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel

Wil je samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wil je in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verhogen van de biodiversiteit? Hiervoor kun je eind 2021 subsidie aanvragen. Tijdens de webinar 'Samenwerken aan groen-economisch herstel' hoor hierover meer.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws