Welkom op de nieuwe website Netwerk Platteland! De content op deze website is afkomstig van de websites www.regiebureau-pop.eu en www.netwerkplatteland.nl. Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Hier vind je info over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.

Home

Activiteiten

Conferentie I'm in op 2 en 3 december

In 2023 gaat het nieuwe Europees landbouwbeleid van start. Dit nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Online

Netwerkbijeenkomst plantgezondheid

Er gebeurt veel op het gebied van plantontwikkeling. Vandaar deze Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Schakel te Nijkerk

Landelijke LEADER-dag via webcast

Het thema van de LEADER-dag is ‘de kracht van bottom-up werken.’ Iedereen kan aan de webcast deelnemen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Holstohus in Olst (Overijssel)

Nieuws

Meer nieuws