Welkom op de website Netwerk Platteland! Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Hier vind je info over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.
Koeien in het land bij Elke Melk
Groede

Home

Agenda

Ontmoetingsdag praktijknetwerken

Boeren en tuinders staan voor een grote opgave om tot oplossingen te komen op gebieden als stikstof, klimaat, bodem, water en kringlopen. Er is dus werk aan de winkel, juist om vanuit en met de praktijk aan deze uitdagingen te werken. Praktijknetwerken bieden hiervoor een belangrijke bijdrage, met name die werken aan het thema bodem, bemesting en circulariteit. Vanuit dit gegeven organiseren NCM en de partners in de Leerreis Nutriëntenkringloop deze dag.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Agro Innovatiecentrum De Marke, Roessinkweg 2 in Hengelo (Gelderland)

Symposium Local Empowerment

Hoe houden we voorzieningen in dorpen op peil met een sterk samenspel tussen bewoners, overheden en maatschappelijke partners? Hoe kunnen bewonersinitiatieven daarbij een gelijkwaardige partner zijn of worden? Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31 mei het symposium met als thema: local empowerment.  

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Kasteel de Keverberg in Kessel

Nieuws

Meer nieuws