Welkom op de nieuwe website Netwerk Platteland! Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Hier vind je info over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.

Home

Nieuwe agenda items

Groen Kennisnet inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop

Op 24 juni tussen 13.00 en 14.30, vindt de inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop plaats. De bijeenkomst gaat over een waardevolle grondstof: mest. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Kenniscafé - Biodiversiteit in de landbouw

Op 29 juni vindt het kenniscafé Biodiversiteit in de landbouw plaats. Herstel en benutting van biodiversiteit in de landbouw staat hoog op de agenda van overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar financieel-administratieve afhandeling POP-projecten

Het Regiebureau POP organiseert samen met RVO, Stimulus en SNN wederom een sessie over de financieel-administratieve afhandeling van POP-projecten. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws