Welkom op de website Netwerk Platteland! Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk professionals en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Hier vind je info over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.
Koeien in het land bij Elke Melk
Groede

Home

Agenda

Kenniscafé – Irrigatie binnen precisielandbouw

Een belangrijk thema binnen precisielandbouw. Voor agrarische bedrijven wordt het steeds belangrijker om te sturen op waterkwantiteit en -kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan effecten van extremen in neerslag en verzilting op de productie en de biodiversiteit. Data-gestuurde precisie-irrigatie met innovatieve technieken en systemen wordt steeds meer een must voor een duurzame landbouwproductie. In het Kenniscafé wordt kennis uit verschillende projecten toegelicht en besproken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Netwerkconferentie POP3+

Dinsdag 18 januari 2022 is de nieuwe datum voor de Netwerkconferentie POP3+ die oorspronkelijk 23 november gehouden zou worden. Wil je die datum alvast in je agenda zetten? We bieden de conferentie op 18 januari geheel online aan via een interactief digitaal platform. De uitnodiging om in te schrijven volgt later. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

PlattelandsParlement

Het platteland verandert nog sneller dan de stad. Actieve bewoners verenigen zich om kansen en uitdagingen op het platteland samen vorm te geven. Op het PlattelandsParlement ontmoeten denkers en doeners elkaar. We gaan in gesprek met landelijke en lokale politici en bestuurders. Het platteland kiest dus positie!  

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Trefkoele+ in Dalfsen

Nieuws

Meer nieuws