Welkom op de website Netwerk Platteland!

Netwerk Platteland is de website van de Regieorganisatie GLB en wil een platform bieden aan boeren, bewoners, bestuurders en andere betrokkenen bij de realisatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarbij staat toekomstbestendige landbouw centraal: veerkrachtige bedrijven en gezonde natuur op een leefbaar platteland. Het Netwerk Platteland inspireert en verbindt kennis, mensen en projecten om dit mogelijk te maken.

Foto van landschap Binnen AA richting Nieuw Statenzijl, Noord-Oost Groningen met akkers op de voorgrond, vanaf linksvoor loopt een rivier dat in de verte uitmondt in de waddenzee met in de verte aan de horizon windmolens. In het midden van de pagina staat een oude Groningse boerderij omringd door bomen.
Koeien in het land bij Elke Melk
Groede

Home

Agenda

Werkplaats Netwerk Platteland

De tweede Werkplaats: ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland'  vindt op donderdag 30 november plaats. De Regieorganisatie GLB organiseert de werkplaats samen met Stichting Stimuland, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN). De werkplaats is de fysieke bijeenkomst van het Netwerk Platteland.  Meld je hier aan voor de Werkplaats op donderdag 30 november.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Buitenplaats Kameryck - Oortjespad 3, Kamerik

Nieuws

Meer nieuws