Regieorganisatie GLB

De Regieorganisatie GLB

Er zijn heel veel partijen en organisaties betrokken bij de realisatie van het GLB, daarom is de Regieorganisatie GLB in het leven geroepen.

De Regieorganisatie:
 

  • zorgt ervoor dat alle betrokkenen optimaal hun rol kunnen spelen;
  • voert regie op de programmering van activiteiten, zoals subsidierondes en communicatie-inspanningen;
  • ziet toe op de realisatie van de doelen van het GLB en helpt bijsturen waar dat nodig is;
  • monitort en evalueert de realisatie, zowel op inhoud als op proces, en rapporteert daar actief over;
  • signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan;
  • werkt actief samen met alle betrokkenen, staat open voor wat hen bezighoudt en faciliteert hen waar nodig.


De Regieorganisatie GLB is een gezamenlijke programmadirectie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies en ondersteunt het Netwerk Platteland.

Het Netwerk Platteland is een platform van alle betrokkenen waar zij kennis en ervaringen delen en elkaar ontmoeten en ondersteunen in de uitvoering. Het Netwerk Platteland organiseert hiervoor geregeld Werkplaatsen en biedt een website en een kennisbank aan.

De Regieorganisatie GLB ondersteunt alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het GLB 2023-2027 en stuurt op het bereiken van de doelen die in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) zijn vastgelegd.

De Regieorganisatie GLB heeft drie hoofdtaken:

  1. Programmeren
  2. Monitoring en evaluatie
  3. Netwerk

De mensen van de Regieorganisatie GLB werken in gezamenlijkheid aan deze hoofdtaken. Zij staan in nauwe verbinding met het ministerie van LNV, provincies, RVO, boeren en landbouworganisaties, terreinbeheerders, waterschappen en natuur- en milieuorganisaties.
 

Daarnaast voeren zij de regie over de communicatie rond het GLB in nauw overleg met alle betrokken partijen.