30 mei Werkplaats Netwerk Platteland

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Wildlands Adventure Zoo, Emmen

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit biedt economische en ecologische uitdagingen. Maar tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor natuur, landbouw en de verdienmodellen van boerenbedrijven. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’ het thema.

Download de save the date: Werkplaats 30 mei

Win-winsituatie: groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel

Tijdens deze derde werkplaats staat centraal hoe we met de uitdagingen rondom biodiversiteit in het landelijk gebied een verdienmodel kunnen maken dat niet alleen de natuur en het landschap, maar ook het boerenbedrijf ten goede komt. In deelsessies (werkbanken) worden projecten/pilots uitgelicht die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Deelnemende agrariërs uit de betreffende projecten delen hun ervaring uit de boerenpraktijk.

Deel ervaringen in de deelsessies en draag bij aan deze innovatieve dag. Zet 30 mei alvast in je agenda. De mogelijkheid om aan te melden volgt. Wil je een seintje krijgen wanneer de aanmelding opent? Laat dan je mailadres achter via het interesseformulier

Bijdrage leveren aan deze dag?

Wil je bijdragen of heb je een idee? Neem contact op met:

Ingrid Jansen (Stichting Stimuland): E ijansen@stimuland.nl, M 06 46 60 35 92

Erika Frankhuizen (Regieorganisatie GLB): E e.m.frankhuizen@roglb.nl, M 06 15 27 53 12