Geslaagde Nationale Netwerkbijeenkomst POP3

Op 23 november 2017 waren ca. 150 mensen aanwezig bij de jaarlijkse Nationale Netwerkbijeenkomst POP3, georganiseerd door het Regiebureau POP.

Deze dag stond in het teken van verbinden en inspireren om samen meer te bereiken.

Programma

De dag begon met een welkomstwoord door de interim directeur van het Regiebureau POP, de heer Ger de Peuter.

Vervolgens gaf Alfred IJlst een toelichting op de stand van zaken binnen POP3.

Anjo Travaille hield een speech over de werking van de hersenen, de relatie met POP3 en hoe chocolade je kan helpen.

Daarna konden de deelnemers in twee ronden kiezen uit vijf verschillende workshops. Hierin kwamen de POP-thema’s aan bod, variërend van een Lagerhuisdebat tot samenwerking in water, jonge boeren en innovatie.

Tot slot waren er nog een vijftal pitches over interessante projecten of ontwikkelingen in ons land.

Kennisdeling

Het Regiebureau kijkt terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst, waarbij de deelnemers intensief met elkaar in gesprek waren en kennis hebben gedeeld. Een verslag en de presentaties die zijn gegeven, zullen binnenkort op de website worden geplaatst.