Impressie en presentaties Nationale Netwerkconferentie POP3

Op 15 november 2018 waren zo'n 175 mensen aanwezig bij de jaarlijkse Nationale Netwerkconferentie POP3 in Beesd, georganiseerd door het Regiebureau POP. Een impressie van de dag vind je op ons YouTube kanaal. En er verscheen al eerder een nieuwsbericht over op deze website.

Informatie bijeenkomst

Hieronder vind je alle informatie over de bijeenkomst, zoals de verslagen/presentaties van de sprekers en uit de workshops.

Plenaire deel

Jan Willem Erisman - Natuurinclusieve landbouw: goed voor boer, burger en landschap

René Schepers - Verbindend communiceren

1. Workshop Innovatie en klimaat

2. Workshop Agrarische collectieven en ANLb

Presentatie Evelien Verbij

3a. Workshop Bodem - kringlooplandbouw

Presentatie Gerrie Haenen

3b. Workshop Water - kleinschalige investeringen

4. Leer LEADER kennen

5. Succesvol communiceren

6. Natuurinclusieve landbouw & gezondheid

7. Workshop Plattelandsbeleid na 2020