Thematic Networks verbinden wetenschap en praktijk

In de Thematic Networks van het Horizon2020-programma werken op Europees niveau onderzoek en praktijk samen aan het beschikbaar maken van praktisch toepasbare kennis voor de landbouw.

Thematic Networks vertalen kennis en best practices naar eenvoudig communiceerbare informatie. Vaak gaat het om ontwikkelde kennis die nog niet (voldoende) wordt toegepast.

Algemene doelstellingen

De algemene doelstellingen van Thematic Networks zijn:

  • Het verzamelen van bestaande wetenschappelijke kennis en best practices;
  • Deze kennis vertalen naar makkelijk te begrijpen materiaal voor de eindgebruiker.

In de huidige programmaperiode zijn ca. 35 Thematic Networks gestart en sommigen alweer beëindigd, zie overzicht van alle Thematic Networks. Per Thematic Network zijn het doel, een link naar de website en de Nederlandse deelnemers opgenomen.

Enabling creëert meerwaarde voor agrarische reststromen

Een voorbeeld van een Thematic Network dat over alle sectoren gaat is Enabling. Dit EU-netwerk wil meerwaarde creëren voor reststromen in de landbouw, zoals de niet-eetbare delen van gewassen die na de oogst achterblijven. Deze reststromen kunnen worden gebruikt voor de productie van biobased producten.

ZLTO is één van de 16 deelnemers in dit Thematic Network en is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van inspirerende voorbeelden en kansrijke biobased initiatieven.

Verschillende POP3-projecten zijn gericht op het creëren van meerwaarde uit reststromen in de landbouw, zoals bijvoorbeeld het Noord-Hollandse project “Valorisatie Restromen Groente en Fruit Biorefinery”

Relatie met POP3

De Thematic Networks hebben een sterke band met de Operational Groups van EIP-Agri. Dit werkt twee kanten op: de ontwikkelde kennis in de Operational Groups wordt onderdeel van het Thematic Network en de Operational Groups worden gevoed door het Thematic Network.

De Thematic Networks hebben de opdracht om te linken aan de Operational Groups. Daarom is het van belang dat de Operational Groups goed zichtbaar zijn. Het Regiebureau POP speelt hierop in met een overzicht van Operational Groups op deze website.

Bekijk ook eens de brochure over Thematic Networks uitgebracht door het Servicepoint EIP-Agri.