Bijdrage provincies aan klimaatdoelen

Voor de landbouw ligt er een belangrijke opgave op het gebied van klimaat. Naast allerlei andere partijen dragen ook de provincies en het ministerie van LNV bij aan oplossing hiervan. Elk op hun eigen manier.

Om de gezamenlijkheid te versterken hebben LNV en het Regiebureau POP op 9 mei 2019 een bijeenkomst gehouden voor medewerkers van provincies en LNV. De aanpak van de verschillende overheden is gedeeld, er is van elkaar geleerd en afspraken zijn gemaakt over het versterken van de synergie. Elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en kennis van de eigen regio.

inventarisatiue provinciale aanpakken

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft Wageningen University & Research een overzicht gemaakt van beleid en aanpak op het vlak van klimaat en landbouw van de 12 provincies. In deze inventarisatie van provinciale aanpakken voor klimaat en landbouw is per provincie in het kort aangegeven wat het beleid is, wat de aanpak is en welke middelen worden ingezet.

Lees meer in het WUR-rapport “Inventarisatie provinciale aanpakken voor klimaat en landbouw”

Nieuwsbrief Klimaat 9 mei 2019

Dit bericht hoort thuis in de Nieuwsbrief Klimaat van 9 mei 2019.