Jonge landbouwers investeren in duurzame energie

Jonge landbouwers tot en met 40 jaar kunnen via de POP3 subsidieregeling Jonge landbouwers (JoLa) 40% subsidie krijgen voor allerlei investeringen op het bedrijf.

Hiermee kunnen ze beter  inspelen op wensen van de samenleving op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en klimaat. Eén van de investeringscategorieën gaat over de productie van duurzame energie op het landbouwbedrijf.

Op de website van RvO staat een lijst met de investeringen waarvoor in 2018 subsidie verkregen kon worden. Eind 2019 gaat de POP3 JoLa-regeling voor de laatste keer open.

Investeringen in productie duurzame energie

Met de JoLa-regeling kunnen jonge landbouwers onder andere investeren in installaties om duurzame energie op te wekken. Die energie dient op het eigen bedrijf gebruikt te worden. De categorieën zijn:

  • Zonnepanelen geplaatst op daken
  • Zonnecollectoren, inclusief zonneboiler
  • Windmolens
  • Kleine windturbines met een ashoogte van 15 meter of lager

In 2017 heeft Kris Posthumus, melkveehouder uit Zuidhorn (Groningen) geinvesteerd in twee kleine windmolens. Posthumus: “met de subsidie voor jonge landbouwers heb ik mijn bedrijf kunnen verduurzamen. Ik hoop met de aanschaf van de windmolens energieneutraal te worden. De terugverdientijd van windmolens is sneller dan bij zonnepanelen, ook hebben de molens minder onderhoud nodig”.

Aanvraagprocedure

Op vier momenten konden de afgelopen periode aanvragen voor de Jola-regeling worden ingediend bij RvO.

Kris Posthumus zegt hierover “Het aanvragen van de subsidie ging eenvoudig, maar het duurde lang voordat het goedgekeurd werd. Hierdoor konden we niet direct bouwen. Uiteindelijk kregen we bericht dat de aanvraag in behandeling was, maar dat de bouw wel vast mocht beginnen. In drie dagen zijn toen de kleine windmolens bij ons op het bedrijf gebouwd.”

Versterking duurzaamheid landbouw

De investeringen dragen heel concreet bij aan het versterken van de duurzaamheid van de landbouw. Kris Posthumus “met het plaatsten van de kleine windmolens werken we mee aan een duurzame sector. Dat is niet alleen goed voor mijn bedrijf maar ook goed voor het imago van de melkveehouderij.”

Niet alleen door de investeringen in het kader van de JoLa-regeling, maar ook via de POP3-regeling Fysieke investeringen maakt de landbouw een flinke duurzaamheidsslag. Voor beide regelingen wordt de helft van het budget gefinancierd door de EU en de andere helft door de 12 provincies.

Nieuwsbrief Klimaat 9 mei 2019

Dit bericht hoort thuis in de Nieuwsbrief Klimaat van 9 mei 2019.

Beeld: Elona Moerdijk